Zápis z jednání výboru KCHND
Brno – 13. 09. 2008

Přítomni: Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Milan Krinke, MVDr. Milan Štourač,  Miroslav Václavík, Božena Č elakovská Za RK: Dana Neumanová
Omluveni: Zlata Bartončíková, Ladislav Langmajer

I.  hodnocení klubové výstavy 2008
Ředitel výstavy Petr Němec – po organizační stránce bezproblémová výstava, vedení areálu absolutně nedodrželo slíbené provozní podmínky.
Při závěrečném úklidu nikdo z členů klubu /mimo výstavní výbor/ nepomohl. Poděkoval výstavnímu výboru za dobře odvedenou práci.
Vyjádření jednotlivých členů výboru:
Josef Hodan a Božena Čelakovská – areál negativní hodnocení, především obsluha, organizace výstavy bez  podstatných výhrad.
Milan Krinke – je nutné zajistit posun směrem kupředu, především při volbě areálu.
MVDr. Milan Štourač – pokud tuto výstavu posuzujeme jako generálku na výstavu Eu.DDC, pak došlo k velkému zklamání. Celou výstavu klasifikuje jako  méně povedenou. Chyběl překlad alespoň do němčiny, nutno zkvalitnit defilé, školení rozhodčích v podstatě neproběhlo atd… Miroslav Václavík – poděkoval panu Petru Němcovi za odvedenou práci.  
Zdůraznil, že jsme měli „3 generální zkoušky na Eu.DDC“ a ani jedna nevyhověla (Zbraslav, Sněžné, Blata). Bez zkoušky je nutné najít důstojný areál pro dvoudenní klubovou a Eu.DDC výstavu.


II. příprava klubové a Eu.DDC výstavy v roce 2009 Výstavní výbor navrhuje areál ve Zbraslavicích (Rekreační a sportovní středisko). Cca 320 lůžek, 4* hotel, bar, učebna (do některých pokojů bez psů). Rozloha pro kruhy a parkování dostatečná.
Milan Krinke – zajímal se o areál ve Slavkově u Brna (cca 8km od dálnice).
Areál vyhovující, myslivecký spolek přislíbil pomoc při stavění kruhů a při zajištění společenského večera. Vedle areálu Hotel Golf se 60 lůžky, 60 místy v restauraci, 140 místy na venkovní terase. Cena za vše cca 40tisíc. Ubytování pro vystavovatele v blízkém okolí (2 hotely  
+ 6 penzionů).
MVDr. Milan Štourač – vedl předběžné jednání v areálu Šiklův mlýn nedaleko Brna (westernové městečko).
Zatím došlo k předběžné dohodě s paní Daňkovou, k dalšímu jednání je nutné pozitivní vyjádření majitele areálu p. Šikla.
Výbor tímto návrhem nadšen. Pověřuje  MVDr. Milana Štourače, Petra Němce a MVDr. Danu Neumanovou  k  zahájení jednání a zjištění možnosti a podmínek uspořádání 2 výstav v roce 2009 v tomto areálu.

Miroslav Václavík – 15. srpna bylo požádáno předsednictvo ČMKU o udělení souhlasu k uspořádání další CAC výstavy (výstava Eu.DDC) s tím, že bylo předsednictvem odsouhlaseno toto: jedinci, který na těchto dvou výstavách (jeden víkend – klubová výstava a výstava
Eu.DDC) získají 2x titul CAC, bude  udělen titul ČESKÝ ŠAMPION KRÁSY (nutno zakotvit do propozic).
Toto ustanovení ČMKU platí i pro titul  JUNIORŠAMPION ČR  (získání 2x titulu CAJC).

Petr Němec – s ohledem na povinnosti, které nutně vyplývají z funkce ředitele klubové výstavy, nebude v tento den k dispozici zároveň jako rozhodčí.
Organizace Eu.DDC – výstava, rozhodčí a setkání delegátů:

Pátek dopoledne – setkání rozhodčích pod vedením p. MVDr. Milana Štourače, CSc
            odpoledne – setkání delegátů Sobota – KV Neděle – výstava Eu.DDC Milan Krinke – návrh – při obou výstavách by měly být zcela vypuštěny soutěže (z časových důvodů). Po posuzování v kruzích by došlo k vyhlášení BOB a BIS.
Kontrola účetních dokladů – v r. 2009
doklady Eu.DDC zkontrolují MVDr. D. Neumanová a B. Čelakovská.
Milan Krinke - na jednání Eu.DDC v r.2008 ve Francii budou projednávány  mimo jiné tyto body, k nimž bude nutné zaujmout stanovisko:
-    návrh Francie - doplnit standard ND o barvu - špatná skvrnitá - (šedý tygr)
pro 2 členové výboru (Čelakovská a Jurčeka), proti 4 členové výboru (Milan Krinke, Josef Hodan, Miroslav Václavík), nehlasoval 1 člen výboru (MVDr. M. Štourač, který odejel z jednání výboru dříve a tohoto hlasování se nezúčastnil).
-    Žádost Rakouského klubu, aby se Polsko v roce 2012 vzdalo termínu na  
uspořádání výstavy Eu.DDC a setkání delegátů. Vyjádření výboru - tyto dvě země by se měly domluvit mezi sebou.
-    Lucembursko - navrhuje  volbu zástupce sekretáře. Výbor s návrhem souhlasí.
-    Milan Krinke - bude projednáván počet členských zemí v chovatelské komisi. Pan Krinke navrhne, aby do této komise byla  jmenována  Česká Republika s tím, že by zde byl oficiálním členem p. MVDr. M. Štourač.

III.    kontrola zápisu
Zpravodaj - došlo k úpravám v tisku, další řešení vydávání zpravodaje - úkol pro redakční radu trvá.
Internet - úkol pro pana MVDr. M. Štourače trvá.
Doga v nouzi - úkol trvá.
Zápisní řád - výbor navrhne členské schůzi tento poplatek za použití krycího psa v majetku člena klubu: na závěr roku rozešle ekonomka klubu všem majitelům krycích psů počet štěňat, které se po něm narodily s tím, že úhrada za každé zapsané štěně bude činit Kč 100,- (bude splatné složenkou nebo převodem z účtu na adresu klubu).
Poskytování služeb nečlenům klubu - do konce dubna nutné zpracovat podmínky - návrh zpracuje B. Čelakovská.
Organizační řád - úkol trvá.
Zápisní řád - nutné dodat na ČMKU - připraví Josef Hodan.
Ostatní úkoly zápisu splněny.


IV. příprava členské schůze - 22. 11. 08 Program - rozpočet na rok 2009 (členský příspěvek bude navržen ve stejné výši jako v tomto roce), zpráva předsedy, informace o přípravě klubové výstavy a výstavy EuDDC v roce 2009, návrh navýšení poplatku za krycího psa, přednáška (domluví MVDr. M. Štourač). Místo konání domluví MVDr. M. Štourač.

V. jmenování regionálního poradce chovu
Pro Jižní Čechy a kraj Plzeňský a Karlovarský  byla jmenována jednohlasně poradkyní chovu paní Jitka Krsová, zástupcem Milan Krinke.

VI. bonitace na rok 2009
28. 02.    Mladá Boleslav
    1. předseda MVDr. M. Štourač
    členové Vladimír Adtl a MUDr. J. Čelakovský
    2. předseda Petr Němec
    členové Josef Hodan a Helena Kovalová


31. 05.    Obora  (u Poděbrad)
    1. předseda Milan Krinke
    členové Jitka Krsová a MVDr. M. Štourač
    2. předseda Vladimír Adlt
    členové Helena Kovalová a Josef Hodan


19. 09.    Morava (místo bude určeno dodatečně)
    1. předseda Miroslav Václavík
    členové MUDr. J. Čelakovský a Jitka Krsová
    2. předseda Josef Hodan
    členové Petr Němec a Helena Kovalová


14. 11.    Mladá Boleslav
    1. předseda MVDr. Milan Štourač
    členové Miroslav Václavík a Milan Krinke
    2. předseda Petr Němec
    členové Vladimír Adlt a Josef Hodan


Členská schůze     21. 03. 2009 Mirošovice  (eventuálně Kladno)
        o zajištění Mirošovic požádá pí Čelakovská pí Tůmovou.

Změna rozhodčích:
02. 05. 2009    Praha     Petr Němec, Miroslav Václavík

Změna předsedy bonitační komise:
01. 11. 2008    Mladá Boleslav
1. komise předseda  Miroslav Václavík, člen Milan Krinke