Zápis z jednání chovatelského kolegia
Brno – 13. 09. 2008

Přítomni: Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová, Jitka Krsová,   
MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík
Za RK: MVDr. Dana Neumanová
Omluven: Ladislav  Langmajer

Pan. Hodan vyzval přítomné k minutě ticha za zesnulého regionálního poradce chovu pana Václava Krse.

I.    hodnocení bonitace
Pan Krinke, jako předseda bonitační komise, pracoval v kruhu s Petrem Němcem a MUDr. Janem Čelakovským. Zápis provedla pí Jana Motyková.  
Bonitací prošlo 8 německých dog, všechny zařazeny do chovu.
Pan Adlt byl předsedou další bonitační komise a v kruhu dále pracovali Helena Kovalová a Josef Hodan. Zapisoval pan Karel Klobása. Také tato komise posoudila 8 jedinců a všechny zařadila do chovu.


II.    návrh na jmenování poradce chovu
Návrh chovatelského kolegia pro jednání výboru:  poradcem chovu pro kraj Karlovarský a Plzeňský by se měla stát Jitka Krsová,  jejím zástupcem Milan Krinke.


III.  různé - vyřízení korespondence
-    dopis od ČMKU - v průkazech původu není možné uvádět tituly u  jednotlivých psů a fen, pokud nebudou doloženy fotokopií.
-    pí Mračková - Hradec Králové - krytí ve Francii, chybí rodokmen psa.  
Fotokopii zaurguje k dodání pro pana Hodana pan Václavík.
-    pí Krug - narozeno 8 modrých štěňat ze zahraničního krytí /pes BEN v.Cabellahof/ má splněnu bonitaci EuDDC pro barevný ráz modrý a černý do modrých/. Po diskusi se chovatelské kolegium jednohlasně rozhodlo, že štěňata budou zapsána. Toto rozhodnutí
        oznámí paní Jitka Krsová.
-tiskopisy pro zápis štěnat  pro jednotlivé poradce chovu zajistí pan Hodan.