Usnesení členské schůze, konané dne 8. března 2008 v Mirošovicích:

I. Členská schůze bere na vědomí

  • Zprávu o činnosti klubu za rok 2007
  • Zprávy jednotlivých poradců chovu a ústředního poradce chovu
  • Zprávu o hospodaření za rok 2007
  • Zprávu revizní komise
  • Informace z kolegií a komisí (příprava klubové výstavy 2008, výcvikové kolegium, doga v nouzi ….)
  • Vyhodnocení vystavovatelské soutěže
Dále členská schůze bere na vědomí výsledky voleb a nové složení revizní

komise klubu a výboru klubu:
  • Revizní komise byla zvolena v tomto složení: Dana Neumanová, Renata Daňhová, Zbyněk Plesar.
  • Výbor klubu byl zvolen v tomto složení: Zlata Bartnočíková, Milan Krinke, Miroslav Václavík, Milan Štourač, Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Božena Čelakovská.
II. Členská schůze schvaluje

dodatek zápisního řádu v tomto znění:

Bod č. 1: V rázu modrých je možno použít do chovu i barevného rázu černých. Černí jedinci musí mít do 3. generace v průkazu původu uvedenou jen barvu černou nebo modrou. I ze spojení modrých nebo ze spojení modrých x černých je možno zapsat i černá štěňata (černá do modrých). Černé z modrých nelze použít do chovu do třetí generace v rázu skvrnitých a černých.

Bod č. 2: Při zápisu nestandartně zbarvených štěňat (v průkazu původu uvedeno nestandartní barva) šedý nebo porcelánový tygr, v barevném rázu černých a skvrnitých lze spojení opakovat.

  • Pro klubovou výstavu a výstavu EUDDc v roce 2009 areál Pařez , stejně jako v letošním roce.
  • Termín pro klubovou výstavu v roce 2009, a to 22.-23. srpna 2009

Toto usnesení přijala členská schůze jednohlasně.

Zapsala Mgr. Marie Vaňková