Zápis z jednání výboru KCHND - Mladá Boleslav 02. 03. 2008

 

Přítomni: pp. Josef Hodan, Milan Krinke, Jitka Krsová, Ing. Petra Landová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Omluven: Ladislav Langmajer

Za RK: arch. Zb. Plesar

I. kontrola zápisu z minulého jednání

Klubová výstava 2008

Areál ve Zbraslavi je v rekonstrukci.

Informaci o náhradním řešení podává Petr Němec - ředitel KV:

Zajištěn areál Pařez u Jičína - Blata Zámostí.  Vše zatím dojednáno ústně. Areál je k dispozici v termínu 30. 08.2008, nabízí 320 lůžek (chaty, ubytovna), sál pro cca 200 osob, restauraci a venkovní krytou terasu, salónek.

M. Václavík - hezký areál, 5 kruhů pro klubovou výstavu v dostačující velikosti. Má mírné obavy o dostatečný prostor na parkování.

O místu konání Eu.DDC výstavy v roce 2009 rozhodne nový výbor.

Rozhodčí na KV 2008 - bude přizván pan Martin z Francie (posuzuje v neděli MV v Mladé Boleslavi). Zajistí Milan Krinke.

 

Propozice KV schváleny poplatky ve výši:

1. pes           Kč              650,-  pro nečleny KCHND  900,-

2. a další pes                   500,-                              700,-

stěňata a dorost               300,-                              500,-

veteráni                           bez poplatku

mimo konkurenci                300,-                              450,-

skupiny a páry                  200,-                              400,-

Propozice doplněny dle připomínek přítomných.

Areál bude pro výstavu provozovatelem poskytnut zdarma, bude se vybírat parkovné.

 

II. klubová výstava České Budějovice

V únoru t.r. zaslán dopis do Českých Budějovic se žádostí o vypracování vzájemné smlouvy, odpověď zatím nedošla. Telefonicky ověří přípravu KV pí Čelakovská.

 

Členská schůze

Všichni funkcionáři si pro toto jednání připraví svoje zprávy.

Kandidátka byla projednána. Bude zveřejněna v abecedním pořadí kandidujících členů klubu na internetu. Kandidátku pro vlastní volby připraví B. Čelakovská.

Nepřesnosti ve volebním řádu - diskutovali pp. Štourač, Václavík, Němec, Čelakovský, Krinke.

 

 

Různé

- 80 let se dožívá 06.05. čestný předseda klubu pan L. Langmajer. Klub po domluvě s p. Langmajerem připraví slavností setkání. Prostory, květiny a dárek zajistí Jitka Krsová.

- Organizační řád - návrh byl rozdán Miroslavem Václavíkem všem přítomným na minulém jednání. Tímto bodem se bude zabývat nový výbor klubu.

- Hospodaření za r. 2007 - stručně s výsledkem, který je minusový 26tisíc, seznámila přítomné B. Čelakovská. Podrobná zpráva bude přednesena na členské schůzi.

- Mezinárodní výstava Praha 2009 - bude osloven p. Christoper Habig, který by posuzoval německé dogy 07. 02. 09. V neděli 08. 02. 09 jsou navrženi jako rozhodčí pp. Petr Němec a Milan Krinke.

- Akce Doga v nouzi -  jednohlasně schválena částka 3 000,- Kč pro paní Přibilovou.

- Výsledky bonitace: na internetu (z technických důvodů) budou zveřejněni odbonitovaní jedinci bez jakéhokoliv kódu, jen s výsledkem chovný-nechovný, jménem předsedy bonitační komise a ve zpravodaji dále s uvedením č. zápisu, datem narození, čipem či tetováním, jménem otce, matky, a adresou a jménem majitele.

Tento postup je stanoven  i z důvodu zavedení nové bonitační karty, u které zatím nejsou dány Německem (zemí původu plemene) potřebné podklady pro sestavení bonitačního kódu.

Nová bonitační karta bude zaslána pro potřeby chovatelů a majitelů v příloze zpravodaje 1/08.

- Na návrh chovatelského kolegia budou na internet umístěny tiskopisy potřebné k zápisu štěňat.

Jedná se o:   krycí list ( doplnit výšku obou rodičů)

                   formulář zápisu o kontrole vrhu

                   formulář přihláška vrhu

- Dále na návrh chovatelského kolegia výbor jednohlasně  schvaluje jako zástupce poradce chovu  Vladimíra Adlta paní Danu Tůmovou.

- Metodický pokyn pro čipování - bude zveřejněn na našich webových stránkách.

Zapsala: Čelakovská