Zápis z jednání chovatelského kolegia

Mladá Boleslav – 02. 03. 2008

Přítomni:pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová, Václav Krs, Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík

Omluven: Ladislav Langmajer

Za RK: arch. Zb. Plesar

I. hodnocení bonitace

1.komise pracovala ve složení: předseda MVDr. M. Štourač a členové pp. V.Adlt a MUDr. J. Čelakovský. Posoudila celkem 14 dog a všechny zařadila do chovu.

2.komise: předseda Petr Němec a členové pp. H. Kovalová a M. Krinke posoudila celkem 12 dog, které zařadila do chovu.

II. kontrola zápisu z minulého jednání

- Jmenování zástupce poradce chovu p. Adlta – navržena paní Dana Tůmová, která s tímto návrhem souhlasí. Jmenování bude projednáno ve výboru klubu. Pan Adlt písemně poděkuje za dosavadní práci paní Janě Vicherkové.

- Bonitační karta - splněno, dnešní bonitace byla zpracována podle této nové karty.

- Výsledky dysplazie – předáno p. Hodanem p.Daňhové ke zveřejnění na webu.

- Tiskopisy k zápisu štěňat – všechny budou zveřejněny na webových stránkách.

Zapsala p.Čelakovská