Vážení přátelé, milovníci německých dog.

Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní členské schůzi, vítám jak členy klubu tak, i hosté.

Tak jako každý rok se scházíme v předjarním období, abychom zhodnotili minulý rok, dnes i celé volební období. V roce 2007 se výbor sešel a jednal celkem 5x, taktéž 5x jednalo chovatelské kolegium a již tradičně v lednu se schází kolegium rozhodčích. Členské schůze se v minulém roce konaly dvě. Jarní zde v Mirošovicích a podzimní v Brně-Bystrci. Bonitace klub uspořádal celkem čtyři, první proběhla již tradičně v Mladé Boleslavi, druhá se uskutečnila v Oboře u Poděbrad, třetí v Brně a poslední opět v Mladé Boleslavi. Klub v loňském roce pořádal dvě klubové výstavy. Tradiční Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz se pořádala v nám již známém prostředí, ve Zbraslavi u Brna, pod vedením ředitele výstavy Petra Němce. Druhá Klubová výstava, bez zadávání titulu Klubový vítěz, ale se zadáváním CAC se pořádala poprvé a to při Mezinárodní výstavě psů v Českých Budějovicích. Speciální výstava se pro náš Klub již stala tradicí, jak termínem, tak i místem konání. Každoročně je pořádána při Pojizerské výstavě na jaře v Mladé Boleslavi. K našemu Klubu neoddělitelně patří i výcvikové kolegium se svými akcemi, o kterých se jistě sami na dnešní členské schůzi zmíní ve své zprávě. Taktéž i ostatní funkcionáři klubu Vás dnes seznámí se svými zprávami.

Náš Zpravodaj jste v loňském roce obdrželi celkem 3x, ale č. 2 a 3 bylo spojeno v jedno, jelikož klub si dal za úkol vydat příručku pro chovatele německých dog na úkor jednoho čísla Zpravodaje. O podrobnostech jak se příručka „ rodila „ jste byli informováni na podzimní schůzi. Samozřejmě, že pro naši informovanost slouží i internet, o který pečuje paní Renata Daňhová . Vím, že se najdou hlasy kritické jak ke Zpravodaji tak i k internetu. Jako předseda Klubu ale mohu říci, že si lidí, kteří kolem Zpravodaje a internetu pracují velice vážím.

Dnes paní Martina Cardová, která má na starosti vystavovatelskou soutěž, vyhlásí její výsledky. Bude vyhlášena i nejstarší žijící německá doga. Všem zúčastněným v těchto soutěžích upřímně blahopřeji. 19. ledna 2008 se uskutečnila dle nových pravidel soutěž Šampion šampionů, ve velice pěkném prostředí TOP hotelu v Praze. Této soutěže se zúčastnili tři zástupci našeho plemene, jejímž majitelům bych chtěl poděkovat za reprezentaci, což bylo slyšet jak z řad diváků, tak i z řad rozhodčích. Modrý pes NABUCCO Cevelob se umístil ve II. skupině FCI na velice pěkném třetím místě. Myslím si, že se potvrdila má slova, když jsem před rokem na členské schůzi doporučoval, abyste se této prestižní akce zúčastnili, že rozhodčím se německé dogy líbí, což se potvrdilo.

Pro letošní rok máme v plánu akce, se kterými Vás rád seznámím. Jako první bude v Mladé Boleslavi Speciální výstava německých dog. Klubová výstava se zadáváním Klubového vítěze se uskuteční v rekreačním středisku Pařez u Jičína. Druhá Klubová výstava na podzim opět při Mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích.

Musím se též zmínit, že od letošního roku nám P ČMKU povolilo pracovní třídu po Národní výstavy včetně. Myslím si, že to je opět krok kupředu a těm, kteří se zabývají výcvikem se splnil jejich požadavek.

Proběhnou akce výcvikového kolegia, bonitace se uskuteční dle plánu, na které navážou schůze chovatelského kolegia, výboru klubu a též by se mělo uskutečnit tradiční setkání rozhodčích.

Toto vše, ale bude práce pro nově zvolený výbor klubu, zda se tohoto zaběhlého plánu přidrží, nebo bude plán jiný. Musím se též zmínit, že výbor společně s chovatelským kolegiem uvádějí do praxe novou bonitační kartu. Všichni se učíme s ní pracovat a zacházet. Před týdnem proběhla její premiéra a již dnes můžeme říci, že tato karta je přehlednější s podrobnějším popisem jedince.

Jak jistě víte, časopis Pes přítel člověka změnil šéfredaktorku, kde na místo paní Zuzany Trankovské nastoupila paní Stanislava Jansová. Pravděpodobně dojde ke změně obsahu tohoto časopisu, každé začátky jsou těžké a tak i toto budeme moci hodnotit později. Ihned na začátku této změny jsem byl paní Jansovou požádán o příspěvek k naší druhé Klubové výstavy s tím, že by velice ráda s naším klubem spolupracovala. Na základě tohoto jednání jsem se spojil s MUDr. Čelakovským a požádal jej o zpracování článku pro tento časopis. Za tento článek děkuji.

Již před rokem jsem psal, že musíme mít na paměti výstavu Eu.DDC v roce 2009. V letošním roce tuto výstavu pořádá Francie. Současný výbor je s tímto pořadatelem ve spojení, tak aby vše probíhalo a navazovalo na zažitý systém. Též i z tohoto důvodu došlo v plánu rozhodčích ke změně na Mezinárodní výstavu v Mladé Boleslavi, kde německé dogy bude posuzovat pan Martin z Francie, aby se při této příležitosti mohly lidově řečeno „ ladit „ další kroky. V jednání je ještě možnost, že by případně posuzoval zároveň na naší Klubové výstavě. Současný výbor chce, aby tato výstava byla oddělena tak, že v sobotu by proběhla tradiční Klubová výstava a v neděli výstava Eu.DDC. Pro tuto akci se předběžně jedná, že by posuzovali pouze zahraniční rozhodčí. Místo konání je předběžně zajištěno v Mladé Boleslavi. Konečné rozhodnutí kdy, kde, a jak, musí učinit nově zvolený výbor. Chci sám za sebe upozornit, že to bude skutečně náročná akce jak po stránce organizační, tak i po stránce finanční. Pro další roky by výstava Eu.DDC měla proběhnout v těchto zemích. Rok 2010 Litva, 2011 Německo, 2012 Polsko, 2013 Portugalsko, 2014 Holandsko, 2015 Belgie.

Dnes proběhnou volby do výboru klubu a revizní komise. Jak pracoval pro Klub současný výbor a revizní komise nechávám hodnocení na členské základně, ale chce se mi věřit, že každý pracoval dle svých možností, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Sám jako předseda, jsem vždy ve všem spokojen nebyl, ale to již obnáší práce v týmu.

Před týdnem výbor klubu připravil kandidátku z návrhů, které byly na klub doručeny. Věřím, že dnešní volby proběhnou v klidu a bez emocí.

Za celé volební období děkuji všem, kteří se podíleli na práci pro klub, ať už to bylo zajišťování Klubových výstav, Speciálních výstav, bonitací, výcvikových akcí, vydávání Zpravodaje, správu internetových stránek, celému výboru klubu, revizní komisi, rozhodčím, poradcům chovu, zpracovatelům příručky a všem členům, kteří pro propagaci našeho plemene, jak u nás, tak i v zahraničí vykonali spoustu práce.

Pokud jsem na něco zapomněl, tak se předem omlouvám a rád odpovím v diskuzi. Dnešní schůze se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit naši čestní členové pan Miroslav Skála a paní Jana Vicherková. Omlouvám je a z toto místa je všichni zdravíme.

Než předám slovo dalším funkcionářům, aby přednesli své zprávy, přeji Vám příjemně strávený den na dnešní členské schůzi a vše, co se dnes bude projednávat ať je ku prospěchu našeho plemene, německé dogy.

Mirošovice 8. března 2008

Václavík Miroslav

předseda KCHND