Zpráva regionálního poradce pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj.

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Jako vždy na jarní členské schůzi podávají všichni funkcionáři své zprávy za uplynulý rok, činí tak i poradci chovu. V krajích Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém se za rok 2007 odchovalo celkem 9 vrhů, což je o jeden více než v roce 2006. V barevném rázu černí-skvrnití to byly 4 vrhy, žlutí-žíhaní 3 vrhy a u modrých 2 vrhy. Nejpočetnější vrh byl na chovatelské stanici chovatelky Kláry Mráčkové se 13 narozenými štěňaty a 8 zapsanými.

Nejvíce zapsaných štěňat bylo v chovatelské stanici chovatele Václava Valeše z 10 narozených bylo zapsáno 9 štěňat. Celkem se ve výše uvedených krajích narodilo 62 štěňat, což je stejný počet jako v roce minulém s průměrem na vrh 6,9 štěněte, živých 50 štěňat s průměrem na vrh 5,5 štěněte a zapsáno 42 štěňat s průměrem 4,6 štěněte, z toho 20 psů a 22 fen.

Nestandardně zbarvené štěně nebylo zapsáno žádné. Chovalo se na dvou nově zavedených stanicích. Z chovných psů kryl 2x pouze Pavarotti Dolanský dvůr. Zahraniční krytí se uskutečnilo 2x a více jak jeden vrh neodchovala v těchto regionech žádná chovatelská stanice.

Chovatelům, majitelům a vystavovatelům ne jenom „z mých krajů“ přeji mnoho úspěchů jak v pejskařském tak i osobním životě.

Mirošovice 8. 3. 2008.

Václavík Miroslav

regionální poradce chovu