Na základě rozhodnutí členské schůze a schválení ČMKU je možné štěňata německých dog označit čipem.

Systém identifikace psů metodou radiofrekvenční identifikace (RFID) - mikročipem, využívají majitelé psů na celém světě. Počítá se s tím, že od roku 2011, budou muset být takto označeni všichni chovaní psi na území naší republiky. V současné době platí plošná identifikace psů mikročipem např. na území hlavního města Prahy.

K přednostem tohoto označování patří především:

  • rychlá a vůči psovi šetrná aplikace
  • celoživotní trvanlivost a čitelnost
  • nezaměnitelnost a nezměnitelnost
  • dohledatelnost
  • vysoká naděje na nalezení v případě ztráty a to i mimo území ČR

Každý zájemce, který chce svého psa označit čipem by se měl informovat u veterinárního lékaře, který je oprávněn čipy aplikovat, zda je čip v souladu s jedinou mezinárodně platnou normou pro RFID - ISO 11784/85, zda odpovídá požadavkům EU (Nařízení EU č.998/203 o pohybu "pet animals" na území členských zemí EU) a doporučení Mezinárodní kynologické federace - FCI.

V současné době má chovatel německých dog možnost nechat svůj vrh tetovat nebo čipovat. Vrh musí být označen jednotným způsobem! Všechna štěňata musí být tetována, nebo čipována. Není možné nechat např. tři štěňata čipovat a tři tetovat. Samozřejmě je možné nechat tetovaná stěňata ještě čipovat, pro vývoz do zahraničí je to nezbytné.

V případě, že se chovatel rozhodne pro čipování, vyžádá si u poradce chovu formulář "Přihláška k zápisu štěňat". Vyplněnou přihlášku předloží veterinárnímu lékaři, který vrh čipuje. Ten do kolonky "Číslo tetování - vyplní RPCH" vypíše rukou k jednotlivým štěňatům identifikační čísla. Současně na zadní straně formuláře potvrdí kolonku "Celý vrh tetoval dne". Čipování a potvrzení Přihlášky k zápisu musí mít chovatel vyhotovenou před kontrolou vrhu poradcem.

Poradce chovu při kontrole vrhu zkontroluje pomocí čtecího zařízení identifikační kódy jednotlivých štěňat, dle svého uvážení vrh převezme. Nálepky s jednotlivými kódy jednotlivých štěňat přiloží k Přihlášce vrhu ve zvláštní obálce (pro každé štěňe JEDNA nálepka) a spolu se Zápisem o kontrole vrhu odešle hlavnímu poradci chovu. Plemenná kniha vylepí nálepky do průkazu původu jednotlivým štěňatům.

Pokud chovatel rozhodne vrh čipovat doporučujeme, aby současně nechal jednotlivým štěňatům vystavit "Pas zvířete v zájmovém chovu", který nahrazuje očkovací průkaz. Bez tohoto pasu není možné se psy cestovat do zahraničí, tedy ani vyvážet štěňata a v celkovém ekonomickém dopadu již netvoří tak podstatnou položku. Naopak může svědčit o kvalitě servisu, který chovatel svým odchovům poskytuje.

připravil: MVDr.Štourač Milan CSc.