Volební členská schůze

08. 03. 2008

nový hostinec "U Císaře"
U Zvoničky 57
Mirošovice
zahájení v 10 hodin
program:
- Zahájení
- Volba komisí - mandátové, návrhové a volební
- Zpráva o činnosti klubu za rok 2007
- Zpráva jednotlivých poradců a ústředního poradce chovu
- Zpráva o hospodaření za rok 2007
- Zpráva revizní komise
- Informace z kolegií a komisí
klubová výstava - příprava pro rok 2008
rozhodčí
výcvikové kolegium
akce "doga v nouzi"
- Vyhodnocení vystavovatelské soutěže 2007
- Vyhlášení nejstarší dogy 2007
- Volby a výbor KCHND a RK
- Výsledky voleb a seznámení s novým složením výboru a RK
- Diskuse a závěr
K účasti chovatele, majitele a přátele německých dog zve výbor klubu