Průměrný věk německých dog – stav k 21. 10. 2007Průměrný věk

Počet jedinců ve „zdravotní databázi“

Celkový průměr

6,06

367

Feny

6,33

213

Psi

5,68

154

Ráz černý-skvrnitý

5,97

182

Ráz žlutý-žíhaný

6,23

119

Ráz modrý

5,98

65

Úmrtí před 1990

7,22

14

Úmrtí mezi 1990 a 1995

5,92

22

Úmrtí mezi 1995 a 2000

6,16

79

Úmrtí mezi 2000 a 2005

6,03

145

Úmrtí po 2005

5,89

107

Příčina smrti je známa pouze u 36 jedinců, proto nemá cenu tato data zvlášť vyhodnocovat. Jen je zajímavý počet torzí žaludku – 10 případů, tj. téměř 28%

Graf věku německých dog