Členská schůze KCHND

 • datum konání: 27. října 2007
 • zahájení: 10.00 hodin
 • místo konání: BRNO - BYSTRC, restaurace "u Šťávů", nám. 28. dubna 20

 

PROGRAM:

 • zahájení
 • veterinární přednáška: MVDr.Tomek Aleš (neurolog)
 • přehled o činnosti klubu
 • zhodnocení klubové výstavy
 • informace z Eu.D.D.C.
 • příprava plánu a rozpočtu na rok 2008
 • informace o vystavovatelské soutěži
 • projednání návrhu volebního řádu
 • předání pohárů šampionům a interšampionům
 • diskuse a závěr
Srdečně zve výbor klubu