Zápis z jednání chovatelského kolegia

Brno – 15. září 2007

Přítomni: pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová, Václav Krs, MVDr. Milan Štourač,

Omluveni: pp. Jitka Krsová, Miroslav Václavík, Ladislav Langmajer

Za RK omluven: arch. Zbyněk Plesar

I.hodnocení bonitace

1. komise ve složení předseda Petr Němec a členové Milan Krinke a Václav Krs, posoudila celkem 7 německých dog, všechny do chovu zařadila. Úroveň předvedených jedinců byla nadprůměrná, vyskytovalo se málo anatomických vad.

2. komise pracovala pod vedením předsedy MVDr. Milana Štourače se členy MUDr. Janem Čelakovským a Helenou Kovalovou. Tato komise odbonitovala 8 německých dog, všechny zařadila do chovu.

II. kontola zápisu z minulého jednání

Změna termínu podzimní bonitace 2008 – Brno – Žebětín – 13. září 2008.

V posledním zápisu není přesně specifikováno, za jakých podmínek lze propůjčit vlastní chovatelskou stanici. Podmínky: Zapůjčit název chráněné chovatelské stanice lze pouze na jeden vrh jedné feny. Další ujednání je občansko právní záležitostí.

III. různé

- MVDr. Milan Štourač – lístky od čipů pro ČMKU. Musí být v příloze k zápisu v obálkách. K problematice diskutovali pp. Hodan a Krinke. Pan Krinke vznese k této problematice dotaz na ČMKU.

- Josef Hodan – v Německu je používána nová bonitační karta. Bude zajištěn překlad (B. a J. Čelakovských) a na příštím jednání bude karta předložena chovatelskému kolegiu.

Stávající bonitační karta bude dána k dotisku (cca 30 kusů).

- Na klub došel elektronickou poštou dopis z Jihočeského kraje od paní Oldřichové s dotazem, týkajícím se osoby poradce chovu pro tuto oblast, (je z jiného kraje). Navrhovala paní Janu Motykovou, která by tuto funkci ráda vykonávala.

Pro Jihočeský kraj je výborem jmenována jako poradce chovu paní Jitka Krsová a zatím není důvod toto měnit. Po diskusi chovatelské kolegium navrhuje výboru klubu paní Janu Motykovou jmenovat zástupcem poradce chovu pro tento region.

Zapsala: Čelakovská