Klub chovateľov a priateľov Nemeckých dôg na Slovensku

pozýva všetkých chovateľov s priateľov nemeckých dôg

na

KLUBOvÚ VÝSTAVU Nemeckých dôg

13.10.2007 / sobota

TOPOĽČIANKY

pri Zlatých Moravciach
Futbalový štadión TJ Tatran
uzávěrka přihlášek: 25.09.2007

Posudzuje : MVDr. Ridarčíková Gabriela / SK

Informácie o výstave a rezervácia ubytovania: l.frajkorova@azet.sk

Tel.kontakt. 0904 866 039

Prihláška + propozície Klubovej výstavy ND