Zápis z jednání výboru KCHND - 16. 06. 07 – Obora

Přítomni : pp. Josef Hodan, Jitka Krsová, ing. Petra Landová,

Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Za RK: arch. Zbyněk Plesar

Omluveni : pp. Milan Krinke, Ladislav Langmajer, MVDr. Milan Štourač, Josef Kudrna

I. Kontrola zápisu z minulého jednání výboru

Internet

Paní Daňhová podává informaci o práci, kterou pro klub vykonává na našich webových stránkách.

Upoutávka na KV bude uvedena v němčině a angličtině. Na internetu je již umístěna tabulka obsazení kruhů na tuto výstavu.

Nedošlo k dělení diskusních témat v souladu s usnesením výboru. Pro toto rozdělení paní Daňhová potřebuje pomoc pana Špinara. Výborem klubu bude panu Špinarovi zaslán dopis s prosbou, zda by mohl v této problematice pomoci. Dopis zajistí Čelakovská.

Internet je stále aktuální, dobře paní Daňhovou vedený.

Klubová výstava

O přípravách podal informaci ředitel výstavy pan Němec. Přípravy probíhají bezproblémově. Zajištěno ubytování, inzerce v časopisech, diplomy budou vytištěny příští týden, zadána výroba pohárů, zajištěn fotograf, občerstvení atd.

Pí Daňhová – připravován katalog, zaplacena zadní strana obálky v barvě.

p.Hofírek – před rokem domluvena všechna inzerce černo-bílá, přesto vyšla ve zpravodaji 1/07 barevná inzerce výrobce krmiv. Ve zpravodajích je nutné zveřejňovat inzeráty sponzorů KV tak, jak je s nimi nasmlouváno.

Pí Čelakovská – redakční rada nemá do dnešního dne od pana Hofírka žádné podklady týkající se inzerce. Ve zpravodaji č. 1/07 šlo o sponzorování Speciální výstavy v Mladé Boleslavi (podklady dodány pí Bisovou). Obálka zpravodaje je placena v barvě, je škoda této možnosti nevyužívat.

Propozice KV – po diskusi domluveno, že budou zaslány samostatně, aby nedošlo k záměně s II. klubovou výstavou, která se uskuteční v listopadu v Č. Budějovicích.

II. klubová výstava České Budějovice

Propozice již obdržela Jitka Krsová. Rozeslány budou začátkem července.

Výcvikové kolegium

Z důvodu neúčasti pana Kudrny bude projednáno na příštím výboru.

Eu DDC

Dotazník vyplněn a poslán panu Neugelovi.

Příručka

Po diskusi výbor rozhodl takto: Příručka bude vydána místo zpravodaje 2/07.

Důležité informace, týkající se činnosti klubu, budou k příručce vloženy.

Termín vydání byl stanoven na první polovinu července 2007.

Úvodní slovo připraví do 25.07. pan Hodan. Obálku připraví do téhož termínu pp. Adlt, fotografie vyberou pp. Krinke a Čelakovský.

II. Kontrola zápisu z členské schůze

Členská schůze – podzim 2007

Prostory zajistí pan Němec a oznámí je pí Čelakovské pro zveřejnění ve zpravodaji - termín konání schůze je 27. října 2007.

Pan Němec také zajistí prostory pro konání bonitace (15. září 2007) a pro zveřejnění je také oznámí pí Čelakovské (do 25.07.07).

III. výstavy a klubové akce v roce 2008

Národní výstavy

11. – 13.01.          Olomouc                    M. Krinke, P. Němec

12. – 13.04.          Ostrava                      M. Václavík,  MVDr.M. Štourač

19. -  20.07.          Mladá Boleslav         V. Krs, MUDr. J. Čelakovský

18. – 19.10.          Brno                            MUDr. J. Čelakovský, M. Krinke

 

Mezinárodní výstavy

09. – 10.02.          Brno                            A. Korosz, J. Hodan

22. – 23.03.          Praha                         M. Václavík, MVDr. M. Štourač

19. – 20.04.          České Budějovice     MVDr. M. Štourač, M. Krinke

24. – 25.05.          Litoměřice                 P. Němec, V. Adlt

28. – 29.06.          Brno                            J. Hodan, V. Krs

30. – 31.08.          Mladá Boleslav         M. Krinke, MUDr. J. Čelakovský

04. – 05.10.          České Budějovice     MUDr. J. Čelakovský, M. Václavík

15. – 16.11.          Praha                         V. Adlt, J. Hodan

Speciální výstava              

                               Mladá Boleslav         V. Krs, V. Adlt

I.Klubová výstava

23.08.                                                        hl.rozhodčí M. Václavík

                                                                    V. Adlt, J. Hodan, M. Krinke,

                                                                    P. Němec,  MVDr. M. Štourač

II.Klubová výstava                                  J. Hodan, MVDr. M. Štourač

 

Bonitace                                                   předseda                                         členové

02.03.    Mladá Boleslav         P. Němec               M.Krinke, H.Kovalová 

                        neděle                MVDr.M.Štourač     V.Adlt, MUDr.J.Čelakovský

07.06.    Kladruby n.Labem    M. Václavík               Jitka a Václav Krsovi

                                                    J. Hodan                   M.Krinke, V. Adlt

20.09.    Morava                       V. Adlt                         J.Hodan, H.Kovalová

                                                    M. Krinke                  V.Krs, MUDr.J.Čelakovský

01.11.    Mladá Boleslav         V. Krs                        M. Václavík, P. Němec

                                                    J. Hodan                  MVDr.M. Štourač, V.Adlt

05.01.    setkání rozhodčích, schůze výboru a kolegií

08.03.    členská schůze

Zapsala: Čelakovská