Zápis z jednání chovatelského kolegia - 16. 06. 07 – Obora

Přítomni : pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Václav Krs, Jitka Krsová, Helena Kovalová, Miroslav Václavík Za RK: arch. Zbyněk Plesar
Omluveni : pp. Ladislav Langmajer, MVDr. Milan Štourač

I. hodnocení bonitace

1. komise pracovala ve složení: předseda V. Krs, členové J. Hodan a H.Kovalová. Celkem posoudili 5 německých dog. Jedna modrá fena, z důvodu nestandardní barvy, nebyla do chovu zařazena

2. komise pod vedením předsedy pana M. Václavíka (členové J.Krsová a MUDr. J.Čelakovský posoudila 7 dog, všechny byly zařazeny do chovu.

II. změny bonitačního řádu

Budou předloženy, po zveřejnění, k projednání na členské schůzi KCHND.

Návrh na změny bonitačního řádu :

- nebude se měřit délka psa – úprava na str. 15 bonitačního řádu , kde bude měření délky psa vypuštěno.

- str. 15 – nakusování řezáků – bude vypuštěno slovo „jednoho“.

- str. 17 – přihlášky na bonitaci … doplnění v závěru „nebo čipování“.

III. různé

p. Adlt – bonitace jsou veřejné, je proto žádoucí, aby předsedové komisí slovně hodnotili každého předváděného jedince.

p.Hodan – je nutné, aby v každém čísle zpravodaje byly zveřejňovány podmínky vyhodnocování dyspalzie – zajistí redakční rada.

p.Hodan – podává informaci - německý klub chovatelů německých dog má zvolené nové předsednictvo, které je voleno na 4 roky. Předsedou se stal p. Gügel.

p.Plesar – otázka propůjčení chovatelské stanice pro vrh německých dog - diskutováno a objasněno.

Diskutovali – pp. Václavík, Kovalová, Adlt, Krs – vysvěteno, za jakých podmínek lze zapsat štěňata na „cizí chovatelskou stanici“.

Zapsala – Čelakovská