Závod německých dog o „JARNÍ POHÁR“ II. ročník

Pořadatel: Klub chovatelů německých dog
Datum konání: 12.05.2007
Místo konání: ZKO Mladá Boleslav ( http://www.sweb.cz/zkomladaboleslav/)
Kategorie: závodí se podle NZŘ

  1. ZZO
  2. ZM
  3. ZVV1
  4. ZVV2
  5. kategorie štěňat od 6 do 12 měsíců - poslušnost podle ZM

Pes mladší 6ti let nesmí startovat v nižší kategorii než ze které má složenou zkoušku.

Časový program: 8,00 – 9,00 hod. – prezentace

9,30 hod. zahájení závodu

Rozhodčí: p. Exner

Startovné: 200,-Kč za psa

Vet. podmínky: Očkovací průkaz s platným očkováním na vzteklinu a infekční choroby (ne starší 1 roku a ne mladší 1 měsíce)

Podmínky účasti:

  •  Znát propozice závodu a zkušební řád a řídit se jimi.
  • Plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů
  • Háravé feny hlásit pořadateli před zahájením závodu
  • Předložit očkovací průkaz s platným očkováním
  • Všichni účastníci obdrží diplom a věcné ceny, první tři v každé kategorii poháry či plakety.

Protest může být podán písemnou formou v kanceláři pořadatele před ukončením posuzování závodu současně se složením jistiny ve výši 500,-Kč, která při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele propadne.

Dle zákona č.77/2004 Sb. platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech sportovních a veřejných akcích.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Občerstvení zajištěno, v areálu je možné přespat ve vlastních stanech z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.

Po skončení závodu možnost společného posezení a výcviku.

___________________________________________________________________________

Přihlášky a informace: Renata Hálová – 605 291 443 po 16,00hod.

halova.renata@seznam.cz