ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE KCHND – 10.března 2007

Přítomno dle prezenční listiny 44 členů KCHND

několik fotografií přímo z členské schůze 

 

I. zahájení a volba komisí

Zahájení provedl pan Miroslav Václavík a chvilkou ticha uctil památku dlouholetých chovatelek paní Heleny Frantové a Hany Drudíkové.

Proběhla volba komisí (jednohlasně schváleny)

                Mandátová – Jitka Krsová, Eva Véghová, Michaela Bisová

                Návrhová – Mgr. M. Vaňková, Dana Tůmová, Vladimír Adlt

 

II. informace pana MVDr. Štourače

Pan Štourač seznámil přítomné s vydáním knihy Německá Doga, jejíž je autorem. Zároveň poděkoval pp. Langmajerovi, Hodanovi a Němcovi, oni se převážnou měrou podíleli na jeho vztahu k tomuto plemeni.

 

III. vyhlášení nejstarší dogy

Pohár obdržela BRIA Jižní pláň, * 22. 09. 1994, majitelé Jaroslav a Jitka Čásovi. (Všechny zúčastněně dogy  jsou zveřejněny ve zpravodaji 2/07).

 

IV. zpráva předsedy klubu za rok 2007

zprávy poradců chovu

zpráva revizní komise

zpráva předsedy kolegia rozhodčích v plném znění zveřejněny dále.

 

V. úpravy zápisního řádu

Byly zveřejněny ve zpravodaji. Úpravy bonitačního řádu jsou připraveny a budou uvedeny ve zpravodaji a předloženy k diskusi na členské schůzi.

VI. zpráva o hospodaření a revizní komise

Zveřejněny ve zpravodaji 2/07.

 

VII. příprava klubové výstavy

Informaci podal ředitel výstavy pan Petr Němec. Seznámil přítomné s výstavním výborem a ujistil členskou schůzi, že výstava bude svědomitě připravena.

 

VIII. výcvikové akce v roce 2006 a plán na rok 2007

Informaci podal předseda výcvikového kolegia pan J. Kudrna.

 
IX. doga v nouzi

Zpráva paní Jitky Krsové uvedena v plném znění.

 

X. vyhlášení vítěze vystavovatelské soutěže

Přehled o výsledcích za rok 2006 je uveden. Paní Cardová vyhlásila výsledky za uplynulou výstavní sezónu. Vítězi se staly tyto německé dogy:

psi – SINCLAIRE Norach,    feny – EOWYN Říčanská hvězda

Zároveň byl vyhlášen nový ročník této soutěže.

 

XI. diskuse

-          Otázka úhynu psů – diskutovali pp. Hálová, Václavík, Štourač, Daňhová – mělo by být v zájmu každého nahlásit úmrtí panu MVDr. Štouračovi.

-          Druhá členská schůze – diskutovali pp. Němec, Václavík, Štourač – ano, bude uspořádána a místem konání na základě hlasování bude Brno.

 

 

Usnesení členské schůze ze dne 10. března 2007

 

Členská schůze bere na vědomí:

 

-          Zprávu předsedy klubu

-          Zprávy poradců chovu a ústředního poradce chovu

-          Zprávu jednatelky klubu o hospodaření klubu

-          Zprávu revizní komise

-          Zprávu o připravované klubové výstavě v roce 2007

-          Zprávu výcvikového kolegia o plánovaných akcích

-          Informaci o připravované druhé klubové výstavě v Českých Budějovicích

 

 

Členská schůze ukládá:

-          Uspořádat druhou členskou schůzi

-          Tuto schůzi uspořádat v Brně

-          Iniciovat požadavek na ČMKU o uspořádání nominační výstavy pro Cruftovu výstavu

Zapsala návrhová komise ve složení  Marie Vaňková,  Daniela Tůmová, pan Adlt.