Zápis z jednání chovatelského kolegia

Mladá Boleslav – 03. března 2007

Přítomni: pp. Vladimír Adlt, Josef  Hodan, Helena Kovalová, Václav Krs, MVDr. Milan Štourač, CSc., Miroslav Václavík

RK: arch. Zb. Plesar

Omluveni  Jitka Krsová, Ladislav Langmajer

 

I. hodnocení bonitace

1. komise byla složena z: předsedy Vladimíra Adlta a členů pp. Milana Krinkeho a Heleny Kovalové. Z 10 předvedených jedinců byli dva vyřazeni – skvrnitá fena  BOLKA  z Perštýnských hradeb a modrý pes JORK Dajhar-dog.

2. komise pracovala ve složení: předseda Josef Hodan a členové pp. Václav Krs a MVDr. Štourač. Celkem posoudili 8 německých dog, které byly všechny zařazeny do chovu.

II. Dodatek KCHND k zápisnímu řádu ČMKU

Připraven, předloží pan Hodan na členské schůzi 10.03.2007 k projednání.

III. Změny bonitačního řádu

Tyto změny budou připraveny panem Hodanem. Uveřejněny ve zpravodaji a pak následně projednány na členské schůzi.

IV. Zápis štěňat pí Hrdličkové

Štěňata byla zapsána pp. MVDr. Štouračem a I. Herinkovou dne 11.02.07 v Brně. Zápis předán panu Hodanovi k vyřízení na ČMKU.

V. Různé

- Pan Adlt – veterinární správa v Benešově vyžaduje pro bonitaci v Oboře na klubu schválený bonitační řád ÚKOZ.  Klub postupuje v souladu se schváleným řádem ČMKU.

- Paní Chobotská předkládá žádost ke svolení krytí své feny NELLA Miréz Bohemia psem PABLO PICASSO Miréz Bohemia. Toto krytí je možné. Chovatelce odpoví pí Čelakovská.

- Pan Hodan – ve zpravodaji  je nutné opět zveřejnit podmínky vyhodnocování dysplazie.

Zapsala - Čelakovská