Místo konání

Nový hostinec "U Císaře"

U Zvoničky 57, Mirošovice 

Datum konání

10. března 2007 od 10.00 hodin

PROGRAM

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti klubu za rok 2006
  • Zpráva jednotlivých poradců a ústředního poradce chovu
  • Zpráva o hospodaření za rok 2006
  • Zpráva revizní komise
  • Zpráva z kolegií a komisí
  • Vyhodnocení vystavovatelské soutěže za rok 2006
  • Vyhlášení nejstarší dogy za rok 2006
  • Diskuse a závěr