ZÁPIS

z jednání chovatelského kolegia – Mýto – 06. ledna 2007

Přítomni : pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Václav Krs, Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík
Omluveni : pp.Ladislav Langmajer, Helena Kovalová
RK – omluven arch. Plesar

I. dodatek k zápisnímu řádu

Zveřejněn ve zpravodaji 4/06. Pan Hodan připraví doplňky :

- svědek při krytí vlastním psem

- uvedení barevného rázu do 3. generace

Znění těchto dodatků bude projednáno na březnové schůzi výboru klubu.
Bude předloženo na členské schůzi (po zveřejnění ve zpravodaji).

II. bonitace

Změna bonitačního řádu

nebude se měřit délka psa – úprava na str. 15 bonitačního řádu , kde bude měření délky psa vypuštěno.

- str. 15 – nakusování řezáků – bude vypuštěno slovo „jednoho“.

- str. 17 – přihlášky na bonitaci … doplnění v závěru „nebo čipování“.

Bude předloženo na členské schůzi (po zveřejnění ve zpravodaji).
MVDr. Štourač upozorňuje, že v pozvánce na bonitaci má být uvedena povinnost očkování jen proti vzteklině. Bude opraveno ve zpravodaji 1/07.
Pan V. Krs – ve zpravodaji se chybně objevilo UNA Dog-Lome – modrý chov – správně má být chov černý.

III. různé

MVDr. M. Štourač

Nezapsaný vrh
23. listopadu 2006 obdržel pan MVDr. Štourač (regionální poradce chovu) krycí list na jméno chovatelky D.Hrdličkové na spojení PABLOPICASSO-A Miréz Bohemia a ARETHA Hynečkův oheň. Štěňata z tohoto spojení se narodila 03.10.2006. Přes několik telefonátů, nebyl pan doktor Štourač schopen se s výše jmenovanými chovateli spojit a nedošlo k zapsání narozených štěňat. 22. prosince obdržel poradce chovu pan MVDr. Štourač žádost od paní Hrdličkové o vydání průkazu původu pro štěňata z výše uvedeného spojení s tím, že doložila doklad veterináře o čipování a zdravotním stavu štěňat.
Po diskusi navrhuje chovatelské kolegium výboru klubu provést dodatečnou kontrolu vrhu (na této kontrole musí být k zapsání přítomen celý vrh !!!). O této skutečnosti bude paní Hrdličková informována – zajistí p. Václavík.
Na jednání výboru klubu bude pozvána paní Hrdličková k projednání této záležitosti – zajistí Čelakovská.

Návrh na změnu při bonitacích
Pan MVDr. Štourač navrhuje, aby byl vrácen poplatek za bonitaci jedincům, kteří nebyli zařazeni do chovu. Umožnil by se tímto přístup na bonitace mnohem většímu počtu zvířat a chovatelské kolegium a výbor by tímto měli kompletnější informace o odchovech – po diskusi zamítnuto.

Zapsala – Čelakovská