ZÁPIS

ze setkání rozhodčích – Mýto – 06. ledna 2007

Přítomni :pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Milan Krinke., Václav Krs, Petr Němec, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík
Omluveni :pp. Ladislav Langmajer, MUDr. Jan Čelakovský
Neomluvena :p. Jiřina Krsová

Jednání vedl vedoucí kolegia posuzovatelů pan Václavík a byly projednány hlavně tyto body :

- Práva a povinnosti rozhodčích

- Výstavní řád ČMKU

- Výstavní řád FCI

 

Zdůrazněny byly hlavně tyto otázky

- při potvrzení účasti na výstavě jako rozhodčí dát pozor na pořadatele výstavy

- pozvání do zahraničí –účast musí písemně povolit národní organizace

- povolené počty posuzovaných zvířat

- v kruhu za vše zodpovídá rozhodčí

apod.

 

Připomenuty byly tyto zásady :

- rozhodčí nesmí vystavovat v den, kdy sám posuzuje

- nesmí posoudit zvířata rodinných příslušníků

- zadávání titulů

- zařazení do jednotlivých tříd

- opravy již zadaných známek

- kvalita napsaných posudků (za úroveň zodpovídá rozhodčí)

 

Diskutováno bylo hlavně o :

p. Václavík
– klubová výstava – přínosem bylo rozdělení posouzení soutěží. V propozicích pro rok 2007 bude v tomto rozdělení pokračováno.

p. Adlt
– zadávání titulů CACIB – zvát o tento titul i jedince oceněného známkou V1 bez titulu CAC ? Pokud k tomuto pozvání nedojde (ale měl by být pozván), pak je nutné toto zdůvodnit.
Ocenění – byla diskutována otázka zadávání známek, a kdy je do posudku možné napsat „neposouzen“ a kdy „vyloučen z posuzování“.

p. Krinke
otázka skusu. Přítomní si ujasnili, co je posuzováno jako nepravidelný skus.

p. Kudrna
– povahy – celkově došlo ke zhoršení

p. MVDr. Štourač
bylo by vhodné uvádět ve zprávě předsedy kolegia rozhodčích jména rozhodčích, kteří posuzují v zahraničí. Je to prezentace klubu.
- žádost , aby pozvánky na jednání obsahovaly rámcový program – zamítnuto z důvodu, že problematika klubu je známa.

Zapsala - Čelakovská