Datum konání
29. března 2003 v 10 hodin
Místo konání
Kladno, Hotel Sítná
Program
Zahájení
Zprávy o činnosti klubu za rok 2002
Vyhodnocení vystavovatelské soutěže za rok 2002
Vyhlášení nejstarší dogy v roce 2002
Změny řádů - Mimořádné bonitace
Diskuze a závěr