Přítomni : pp. Josef Hodan, Milan Krinke, Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík
Omluveni : pp. Ladislav Langmajer, David Špinar, Božena Čelakovská

I. Kontrola zápisu

 • MVDr. Milan Štourač – internet – neobjevují se zápis ze schůzí. Nutné odpovídat na dotazy, bude projednáno za přítomnosti pan Špinara.
 • Petr Němec – KV dotaz – proč zahraniční členové klubu platili poplatky na klubovou výstavu vyšší.
 • Pan Hofírek – hodnocení KV, celkově vyšla finančně v plusu. Spokojeni jsou sponzoři i ředitel výstavy.
 • Pan Václavík – byla opět vysoká cena za tisk zpravodaje. Výbor rozhodl pozdržet jeho platbu. Je nutné jednat s jinou tiskárnou (nejdříve kalkulace, po dohodě pak platba).
 • Pan Krinke – fotky z KV k dispozici na disketě. Velký ohlas – poděkování paní Ježkové bude uvedeno ve zpravodaji 4/06 (pí Čelakovská)
 • Návrh na konání KV v roce 2007 - Pan Václavík navrhuje jako místo konání Mladou Boleslav (dobré zázemí). Pan Krinke – areál u Hluboké. Pan MVDr. Štourač – Autodrom Brno. Pan Němec – na výstavě v Brně bude výbor informovat o možnostech konání KV. Pan Krinke – předběžné pozvání na KV 2007 odeslal pí Sowinské. Osobně ji ještě osloví MVDr. M. Štourač.
 • Pan Hofírek – dojednal sponzorování Šampoionů ČR
 • Paní Daňhová – opět bude sponzorovat Šampiony cizích zemí
 • Fa ABRUS – tradičně sponzoruje Interšampiony
 • KCHND – zajistí poháry pro Junioršampiony
 • Cizí šampionáty zasílat na adresu paní Daňhové, ostatní na adresu p. Krinkeho.
 • Příručka - Pan Krinke zpracovává podklady, spolupracuje s panem Váňou. Pan MVDr. Štourač – nutno oslovit autory (viz autorský zákon).
 • Zdravá doga - Pan MVDr. Štourač – docházejí údaje, předběžné výsledky budou zveřejněny ve zpravodaji 4/06. Dále přeloží a pro zpravodaj 4/06 připraví článek o srdečních nemocech německých dog.

II. Příprava členské schůze

 • Projednání doplňků k zápisnímu řádu ČMKU
 • Otevření dalších tříd na Klubové výstavě
 • Běžné body - zprávy si připraví jednotliví členové výboru

III - Výcvikové akce

 • Pan arch. Plesar – navštívil Bendův memoriál a pro zpravodaj připraví článek.
 • Zpráva z výcvikového kolegia bude zveřejněna ve zpravodaji 4/06 – zodpovídá p. Špinar
 • Žádost o navýšení rozpočtu výcvikového kolegia – bude projednáno za účasti pana Špinara

IV. Různé

 • Organizační a volební řád – pan Špinar urychleně dodá podklady, které obdržel.
 • Redakční rada – předseda MUDr. Čelakovský se domluví na další spolupráci a na příštím jednání výboru podá informaci.

Zapsala Jitka Krsová