Přítomni : pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová, Václav Krs, Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík
Omluveni : pp. Langmajer

I. Hodnocení bonitace

1. komise ve složení – předseda MVDr. M. Štourač a členové M. Krinke a MUDr. Jan Čelakovský posoudili 14 jedinců (13 do chovu zařazeno, 1x bonitace odložena – černá fena). Vyskytly se časté nepravidelné skusy.
2. komise – předseda Miroslav Václavík a členové Vladimír Adlt s Helena Kovalová posoudili 5 jedinců. Předvedené dogy se pohybovaly v průměru.

II. Kontrola zápisu

Změna jména feny v zápise z chovatelského kolegia ze dne 16.06.06. Paní Tůmová žádala o experimentální krytí černé feny COUNTRY CALL Říčanská. Ve zpravodaji 3/06 bude toto krytí již správně uvedeno.

III. Bonitace – připomínky

Václav Krs – není nutné měřit délku psa, 90% bonitovaných se díky psychice šidí při měření.
Josef Hodan – změna bonitačního řádu – provádět jen měření výšky v kohoutku, pro bod bonitační karty č.5.

IV. Chovatelský řád

  • Josef Hodan - Chovatelský řád klubu je shodný s řádem Unie (UKOZ). Zapsat je možné i ta štěňata, která neodpovídají standardu ale nemohou být vystavována a použita k chovu. Na přihlášce vrhu a v rodokmenu bude uvedeno „nestandardní“. Toto spojení nelze opakovat.
  • Změna odběru štěňat - věk posunut ze 49 dnů na dnů 50.
  • Vrh povolen 1x ročně.
  • Veškeré ostatní zásady chovu jsou totožné s údaji řádu ČMKU.
  • Do příštího jednání výboru připraví pan Hodan doplnění zápisního řádu.
  • MVDr. M. Štourač – vyskytují se tetovaní jedinci v levém uchu. Upozornit chovatele na správnost – tetování musí být provedeno v pravém uchu.
Možnost výběru poradce chovu chovatelem – hlasování 2 pro, 4 přítomní proti.

Zapsala Jitka KRSOVÁ