Základní údaje

Datum konání
sobota 9. září 2006
Místo konání
ZKO Kolín - Borky (Brankovická ulice, viz mapa)
Program
10,00 - prezentace
10,30 - zahájení závodu

Kategorie

Závodí se obdobně podle Národního zkušebního řádu v následujících kategoriích:

 • štěňata (od 6 do 12 měsíců)
 • ZZO
 • ZM
 • ZVV1
 • ZVV2

Každý pes smí startovat pouze v jedné kategorii. Pokud má pes vykonanou zkoušku z výkonu podle NZŘ v některé kategorii, nesmí nastoupit do kategorie nižší.

Vítězem Bendova memoriálu 2006 se stane vítěz nejvyšší obsazené kategorie, který splní bodový limit pro zapsání zkoušky. Vítěz každé kategorie obdrží pohár, první tři umístění v každé kategorii obdrží diplomy. Dále bude vyhlášen nejlepší stopař a nejlepší obranář závodu.

Cviky v kategorii ZZO, ZM, ZVV1 a ZVV2 se řídí ustanoveními Národního zkušebního řádu. Cviky v kategorii štěňat se skladají z cviků: přivolání, ovladatelnost na vodítku, sedni-lehni-vstaň, aport volný, odložení (každé maximálně za 10 bodů, celkem tedy 50).

Startovné

 • členové KCHND 200 Kč za každého psa
 • nečlenové KCHND 300 Kč za každého psa

Startovné bude vybráno na místě při prezentaci.

Doklady pro účast na závodě

 • průkaz původu
 • průkazka členství v KCHND (je-li psovod členem)
 • očkovací průkaz

Veterinární podmínky

 • potvrzení o očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze a infekčnímu zánětu jater, staré nejméně 1 měsíc a nejvýše 1 rok (očkovací průkaz, resp. pas)
 • ze závodu se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí
 • háravé feny musejí být v průběhu závodu umístěny odděleně, na všechny disciplíny budou nastupovat jako poslední

Všeobecná ustanovení

 • Závodu se mohou zúčastnit pouze německé dogy s průkazem původu.
 • Ze závodu jsou vyloučena zvířata s kupírovanýma ušima.
 • Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody vzniklé úhynem či ztrátou psa.
 • Psovod je plně zodpovědný za škody způsobené jeho psem.
 • Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
 • Psovod je povinen řídit se pokyny pořadatele a nastoupit včas na jednotlivé disciplíny.
 • Volné pobíhání psů je zakázáno.
 • Hrubé zacházení se psem bude potrestáno diskvalifikací.

Protesty

Protest lze podat pouze písemně v průběhu závodu po složení jistiny ve výši 500,- Kč, a to jen z formálních důvodů porušení zkušebního řádu nebo propozic. Nebude-li protest uznán, propadá jistina ve prospěch pořadatele závodu.

Přihláška

Následující údaje zašlete Davidovi Špinarovi e-mailem na adresu david@spinarovi.cz nebo je zavolejte na číslo 603 822 426.

 • jméno psovoda
 • jméno psa
 • kategorie závodu (štěňata, ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2)
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)

Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2006.

Ubytování

Přespání z pátku na sobotu na cvičáku v klubovně je možné. Jedná se o místnost ve které se topí a psi mohou být ve zděných kotcích s dřevěnou podlážkou nebo v autech. Cena za noc se pohybuje cca 20 - 30 Kč za osobu. Jsou zde k dispozici matrace. Spacák si vemte s sebou.