V neděli 23. července 2006 proběhla ve výstavním areálu Krásná Louka v Mladé Boleslavi, kterou posuzoval rozhodčí MUDr. Jan Čelakovský. Ten nám k výstavě poskytl následující komentář:

V neděli 23. července 2006 jsem posuzoval na Národní výstavě psů v Mladé Boleslavi německé dogy všech barevných rázů, s celkovým počtem 53 přihlášených jedinců, z nichž 44 se zúčastnilo. Z mého pohledu co do kvality předvedených jedinců nevynikl barevný ráz modrých, ale ani žlutých a žíhaných, kde moji pozornost upoutali především jedinci odcházející s titulem BOB. V barevném rázu černých a skvrnitých na sebe výrazně upozornily dvě černé feny s tituly CAC, resp. CAC, Národní vítěz a BOB. Tento barevný ráz byl zastoupen taktéž početněji a i kvalita předvedených dog byla vyšší.

Je žádoucí, aby byla přípravě zvířat na výstavu ze strany majitelů věnována náležitá pozornost. Relativně velká část předvedených jedinců nebyla ve výstavní kondici, ať už co do kvality srsti, výživy či předvedení.

Na závěr bych rád poděkoval všem aktivním vystavovatelům za korektní přístup a jednání během tohoto teplého letního dne a popřál jim mnoho chovatelských i vystavovatelských úspěchů do budoucna.

Výstavní výsledky jsou k dispozici v databázi výsledků.

K dispozici jsou rovněž fotografie z této výstavy.