ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU – OBORA – 17.06.06

Přítomni : pp. Josef Hodan, Jitka Krsová, Milan Krinke, David Špinar, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská
Omluven : Ladislav Langmajer
Nepřítomen : MVDr. M. Štourač

I. chovatelský a zápisní řád

Výbor souhlasí s přípravou zápisního řádu klubu.

II. kontrola zápisu z minulého jednání

1.Klubová výstava

Propozice jsou k dispozici – doplněny o posuzování titulů a soutěží takto (v roce 2006) :

 • BOB černí-skvrnití – V. Krs
 • BOB žlutí-žíhaní – MVDr.M.Štourač
 • BOB modří – V. Adlt
 • Nejhezčí štěně - J. Krsová
 • Nejhezčí z dorostu – V. Krs
 • Nejhezčí veterán – MVDr. M. Štourač
 • Nejhezčí pár – V. Adlt
 • Nejhezčí chovatelská skupina - P. Němec
 • BIS – všichni rozhodčí

Poplatky – zahraniční účastníci – výše byla stanovena rozhodnutím celého výboru. Účastníci ze Slovenska mají poplatky stejné jako z ČR.

Propagace – propozice známým chovatelským stanicím zašle Jitka Krsová. Upoutávka je na našich www. stránkách a e-mailem i poštou zaslána všem členským státům Eu.DDC se žádostí o zveřejnění.

2.Příručka

Pan Krinke má k dispozici od p. Hodana část chovatelskou a příslušné podklady od p. MVDr. Štourače. Obnovené vydání této příručky bylo projednáno s autorem původní příručky p. arch.P. Váňou. Výbor žádá o pokračování v práci na této příručce.

Pan Krinke dodá text do příštího jednání výboru (pomoc s přepisem dojedná s rod. Čelakovských). Fotky – připraví p. Adlt (ve spolupráci s MUDr. J. Čelakovským) – fotky budou černo-bílé vždy pes a fena v každém barevném rázu.

3.Zdravá doga

úkol trvá

4. Speciální výstava německých dog

Výbor děkuje paní Bisové za zajištění sponzorských darů pro tuto výstavu ve formě krásných skleněných váz a krmení pro vítěze i pro všechny účastníky. Speciální výstava byla hezkou a hodně navštívenou akcí.

5. Členská schůze

Zápis zveřejněn ve zpravodaji 1/06 včetně usnesení. Je nutné toto zveřejnit i na www. stránkách klubu. Jednání proběhlo klidně a věcně. Pan Špinar vyslovil omluvu za neúčast na této schůzi. Ostatní body zápisu splněny.

III. příprava klubové výstavy 2006

 • Pan Hofírek – vytištěny a předány propozice (doplněna přihláška i v angličtině). Dovezeny byly i diplomy a obálky. Část propozic si vyžádal pan MVDr. Štourač, který posuzuje v Německu a Itálii. Anglické a německé propozice – jsou v nich otištěny možnosti ubytování v blízkém okolí Sněžného pro zahraniční zájemce. Ubytování v areálu je z velké části již rezervováno.
 • Sponzoři – stejný rozsah jako v předcházejících létech. (jejich inzerce v katalogu a zpravodaji bude černo-bílá)
 • Fotodokumentace – pp. Krinke a Václavík se pokusí zajistit fotodokumentaci KV. Výbor klubu souhlasí.
 • Fotografie by se týkaly především titulových psů a závěrečného defilé.
 • Personální obsazení kruhů – rozhodčí si zajišťují vedoucí kruhu a zapisovatele.
 • Stany – dodají pravděpodobně sponzoři.
 • Hudba – dojednána.

IV. členská schůze

Bude svolána na termín 25. listopadu 2006. Místem konání budou Nepolisy.

V. rozhodčí na výstavy a příprava akcí klubu pro rok 2007

Pan Václavík seznamuje přítomné s vydanou směrnicí ČMKU pro delegování rozhodčích na výstavy v roce 2007, včetně podmínek plynoucích pro klub při pozvání zahraničního rozhodčího. Žádné výstavy se nesmí konat v těchto termínech :

 • 20. 01. 07 – schůzka rozhodčích ČMKU
 • 27. 01 .07 – soutěž ŠAMPION ŠAMPIONŮ
 • 31. 03. 07 valná hromada ČMKU

Pozvání zahraničního rozhodčího na jarní Brno – 10. a 11.02.07 - Robert Blümmel – Rakousko.

Projednán a odsouhlasen výborem návrh na rozhodčí pro národní a mezinárodní výstavy včetně výstavy klubové a speciální takto :

Národní výstavy :
12.-14.01.	Olomouc		MVDr. Štourač, V. Adlt
14.-15.04.	Ostrava		T.Havelka, M. Krinke
21.-22.07.	Ml. Boleslav	P.Němec, V. Krs
08.-09.09.	Brno		MUDr.J.Čelakovský, P.Němec

Mezinárodní výstavy
10.-11.02.	Brno		R. Blümmel /A/, J.Hodan
21.-22-04.	Č.Budějovice 	Jiřina Krsová, MUDr.J.Čelakovský
28.-29.04.	Praha		V.Krs, MVDr. M.Štourač
19.-20.05.	Litoměřice	M.Václavík, Jiřina Krsová
23.-24.06.	Brno		M.Krinke, MVDr.M.Štourač
01.-02.09.	Ml. Boleslav	P.Němec, M. Václavík
06.-07.10.	Č. Budějovice	V.Adlt, V. Krs
17.-18-11.	Praha		J.Hodan, M.Krinke

Speciální výstava  
07.04.07 	Ml.Boleslav  	J.Hodan, P.Němec

Klubová výstava 
25.08.07  			hlavní rozhodčí V. Adlt

Bude pozvána předsedkyně polského klubu pí M.Sowinska – dojedná p.M.Krinke. Dále budou posuzovat pp. Václav Krs, Josef Hodan, Miroslav Václavík, MUDr. J. Čelakovský

Návrh na uspořádání druhé klubové výstavy bez zadání titulu Klubový vítěz, jen s titulem CAC – schváleno, nejlépe v termínu 17. 11. 07 v Praze, Jako rozhodčí bude pozván předseda slovenského klubu p. T. Havelka – zajistí p. M. Václavík.

KCHND zašle všem navrhovaným rozhodčím dopis se žádostí o rezervování termínu pro tyto výstavy. Dopis zašle Čelakovská, odpovědi budou jednotlivými rozhodčími zasílány na adresu p. Václavíka do 15. července 2006.

Akce klubu v roce 2007 :

06.01. školení rozhodčích 10.03. členská schůze 25.08. klubová výstava – Sněžné u Nového města na Moravě

Bonitace:

03.03.		Mladá Boleslav
Komise : 	1.předseda M.Václavík
 		členové L.Langmajer, V.Krs
		2.předseda V. Adlt
		členové M.Krinke, H.Kovalová
		
16.06.		Obora
Komise		1.předseda M.Krinke
		členové MUDr.J.Čelakovský, Jitka Krsová
		2.předseda Václav Krs
		členové J.Hodan, H.Kovalová

15.09.		místo bude upřesněno
Komise		1.předseda P.Němec
		členové M.Krinke, V. Krs
		2.předseda MVDr. M. Štourač,CSc.
		členové M.Václavík, H.Kovalová

03.11.		Mladá Boleslav
Komise		1.předseda Josef Hodan
		členové MVDr. M. Štourač, Jitka Krsová
		2.předseda Vladimír Adlt
		členové P. Němec, MUDr.J.Čelakovský

VI.účast na jednání delegátů Eu. DDC Španělsko

Zástupce našeho klubu se jednání nezúčastní z důvodu velké vzdálenosti a s tím souvisejícími finančními náklady. Bylo jednáno o možnosti jet na toto jednání se zástupcem Slovenska, nedošlo však k dohodě. Náš klub se z jednání písemně omluví a zašle bankovním převodem povinný členský poplatek na rok 2006 – zajistí Čelakovská.

Panu Jansenovi bude oznámeno jméno oficiálního delegáta Eu.DDC za náš klub, jímž je pan M. Krinke (chyba v zápisu z loňského jednání).

Eu.DDC noviny – cenným dopisem bude uhrazen poplatek za došlý výtisk na adresu našeho klubu. Dále bude oznámena nespokojenost s kvalitou tisku našich stránek. Dopis paní Baksyte zašle Čelakovská.

VII. různé

Rebonitace – žádost zaslali manž. Kauckých – jedná se o černou fena JASSICA Damika. Souhlas, odpověď zajistí Čelakovská

Výcvik

 • Pan Špinar – návrh na jmenování výcvikového kolegia ve složení David Špinar, Josef Kudrna, Renata Hálová. Odsouhlaseno.
 • Budou uspořádány 3 výcvikové tábory – Kolín, Babiččino Údolí a Josefov. Po diskusi byl pan Špinar upozorněn, že každý z táborů musí být zastřešen členem KCHND.
 • 09. 09. 06 – se uskuteční Bendův memoriál. Tuto akci bude sponzorovat arch. Plesar.

Čelakovská – Členské příspěvky musí být dle organizačního řádu klubu zaplaceny do konce března daného kalendářního roku. Pokud bude členský příspěvek hrazen po uplynutí stanoveného termínu, činí výše členského příspěvku Kč 600,- (jako pro nového člena). Chybné stávající platby, včetně některých úhrad, kdy bylo zaplaceno pouze Kč 500,-, bude pí Čelakovská upomínkovat.

Zapsala - Čelakovská