Termíny bonitací

4. března - Mladá Boleslav
Komise:
Krinke, Hodan, Václavík
Kvasnička, Čelakovský, Štourač
17. června - Obora u Poděbrad
Komise:
Němec, Čelakovský, Krsová
Hodan, Kovalová, Krs
16. září - Říčky u Domašova
Komise:
Václavík, Kovalová, Langmajer
Štourač, Čelakovský, Krinke
4. listopadu - Mladá Boleslav
Komise:
Adlt, Hodan, Krsová
Krs, Kvasnička, Němec

Měření: Josef KRS a jeden člen chov. kolegia, Kontrola: člen revizní komise

Změna složení komisí vyhrazena.

Další informace

Přihlášky k bonitaci

Přihlášky jsou přijímány v místě konání akce od 9 hodin. Bonitace jsou určeny jen pro členy KCHND. Členství v klubu je nutné prokázat členskou průkazkou nebo útržkem o zaplacení na daný kalendářní rok

Veterinární podmínky

Předvedená zvířata musí mít veterinární osvědčení, ve kterém je potvrzeno, že zvíře bylo klinicky vyšetřeno před přemístěním a je zdravé (potvrzení nesmí být starší 5 dnů) a že bylo očkováno proti vzteklině nejméně před 30 dny a ne déle než v období 1 roku a je v imunitě proti psince a parvoviróze.

Podmínky účasti

  • fena či pes starší 18 měsíců
  • absolvování národní, mezinárodní či klubové výstavy ve třídě otevřené nebo v mezitřídě ze známkou minimálně "velmi dobrá"
  • čitelné tetovací číslo nebo funkční čip

Poplatky

  • 500 Kč

Pozor! Na bonitaci nemají přístup zvířata s kupírovanýma ušima.