Přítomni : pp. Hodan, Krinke, Krsová, Špinar, MVDr. Štourač, Václavík, Čelakovská

I. kontrola zápisu

Účast zahraničních rozhodčích na výstavách v r. 2006 – účast potvrdil p. Korozs (Maďarsko), dopis byl zaslán do Německa na p. Glässer (odpověď zatím nedošla).

Vydání monografie ND – autor MVDr. Štourač - bude vydána v nejbližší době. Měla by být k dispozici na klubové výstavě v srpnu t.r.

II. Eu.DDC

Eu.DDC výstavy a jednání se zúčastní pp. Krinke, Hodan a MVDr. Štourač, doplněn a schválen MUDr. Čelakovský.

Na jednání bude zaplacen členský příspěvek na tento rok a předán seznam rozhodčích ke zveřejnění na www.stránkách Eu.DDC.

III. Klubová výstava

Ubytování pro franc. rozhodčí – dva 2lůžkové pokoje zajistí p.Hofírek (a proplatí klub) a dále bude zajištěn jednolůžkový pokoj na žádost chovatelky z Francie.

Překladatelé – p.Krinke domluvil pí Helenu Dvořákovou, která bude k dispozici pro jeden kruh v den konání výstavy (v sobotu). Podmínky – 300,- Kč a cestovné. Druhého překladatele se bude snažit zajistit p.Hofírek a pí Tůmová.

Pan Hodan zajistí oficiální delegování obou francouzských rozhodčích.

Pan Špinar rozešle elektron. poštou propozice v angličtině a němčině všem klubům sdruženým v Eu.DDC.

Propozice budou rozdány na jednání a výstavě Eu.DDC.

Kamera – o natočení defilé bude požádána MVDr. Neumanová.

Bude zasláno oficiální pozvání na naši KV na ČMKU pro pp. MVDr. Ohlídala a MVDr. Širokého – zajistí Čelakovská.

Pí Valtová – připraví informaci o naší KV pro regionální tisk a rozhlas.

Ukázka výcviku – zajistí p.Špinar.

Příprava KV v roce 2006 – navržená místa Prudká u Doubravníku, Blata u Jičína nebo Plzeň. Tato 3 místa navštíví pp. Krinke a MVDr. Štourač a pro konání příští KV vytipují jedno z nich.

IV. valná hromada ČMKU

Stručnou informaci podal p. Václavík. Zpráva předsedy byla otištěna v plném znění v časopise Pes přítel člověka a stručný výňatek z usnesení byl zveřejněn v našem zpravodaji 1/05.

V. řády

Panem Václavíkem byly stručně probrány navrhované změny ve stávajícím organizačním řádu.

Volební řád – náměty přednesli pp. Krinke a Adlt.

Chovatelský a zápisní řád – tento řád je připravován ke schválení ČMKU, náš bude proto vycházet ze schváleného chovatelského řádu ČMKU. Bude tedy připravován později.

S pozvánkou na příští jednání výboru budou zaslány návrhy organizačního a volebního řádu klubu tak, aby si jednotliví členové výboru mohli připravit svoje připomínky.

VI. výstavy r. 2006 – návrh rozhodčích

Předkládá p. Václavík – odsouhlaseno jednohlasně.

MV	11.-12.02.	Brno		Kliebenstein /N/, Krsová
	22.-23.04.	Č. Budějovice	Krs, Štourač
	29.-30.04.	Praha		Adlt, Krs
	20.-21.05.	Litoměřice	Gläser /N/, Václavík
	14.-25.06.	Brno		Korosz /M/, Kvasnička
	02-03.09.	Ml. Boleslav	Štourač,Krinke
	07.-08.10.	Č. Budějovice	Hodan, Adlt
	18.-19.11	Praha		Krinke, Kvasnička

NV	14.-15.01.	Olomouc	Václavík, Němec
	01.-02.04	Ostrava		Němec, Krs
	22.-23.07.	Ml.Boleslav	*Krsová, Hodan 						        /MUDr.Čelakovský/
	23.-24.09.	Brno		Kvasnička, Krinke

	*pozn. – NV Ml. Boleslav 22.-23.09 
	– pokud úspěšně složí MUDr. Čelakovský závěrečné zkoušky 
	  pro funkci rozhodčího (do srpna t.r.), bude nahlášen jako 
	  rozhodčí místo pí Krsové – jednohlasně schváleno

Speciální výstava ND 	Ml. Boleslav	Havelka /Sl/, Hodan

Klubová výstava 2006	hl. rozhodčí 	M. Václavík	               
rozhodčí pro jednotlivé barevné rázy  Adlt, Krs, Krsová, Štourač, Němec

Zapsala - Čelakovská