Přítomni : pp. Adlt, Hodan, Jitka Krsová, Václav Krs, Langmajer, MVDr. Štourač, Václavík
Omluvena : pí Kovalová

I. Hodnocení bonitace

I. komise – předseda Milan Krinke (členové pp. Jitka Krsová a MVDr. Štourač).
Komisi zaujaly dvě feny, a to především žíhaná ANISSA pod Huštýnem (maj. Jana Filipiová) a skvrnitá (i když s mírně kónickou hlavou) XIMICCA Bohemia Abrus (maj. A. Rozbrojová). Jemnějšímu 18ti měsíčnímu psu CID Bystřická de Oran (maj. Zb. Plesar) byla bonitace odložena.

II. komise – předseda Petr Němec (členové pp. Hodan a Adlt).
Do chovu byla zařazena všechna předvedená zvířata. Komisi zaujala černá fena ADRIANA z Kamenického dvora (maj. Irena Filipová) a líbil se i skvrnitý DANTE Říčanská hvězda (maj. Irena Filipová).

Hodnocení bonitace hlavním poradcem chovu p. Hodanem – pokud se někdo bude několikrát omlouvat z bonitace a je jmenován do komise, bude nutné zvážit jeho další jmenování na tuto funkci.
Pozn.: pí Kovalová se omluvila z důvodu účasti na výstavě ve Slovinsku.

II. řády

Bude projednáno na jednání výboru.

III. různé

MVDr. Štourač – zapsání žlutých štěňat ze spojení BLACK MAGIC Grand Elegance a VICTORIA Regia Uttis. Z tohoto spojení se narodila u pí Herinkové vedle skvrnitých i žlutá štěňata. Štěňata budou zapsána. V rodokmenech u všech potomků těchto rodičů bude uváděn faktor pro žlutou nebo modrou barvu.

Dopis pí Paličkové – žádá o možnost druhého krytí feny v jednom roce z důvodu úhynu všech narozených štěňat. Chovatelské kolegium se shodlo jednohlasně na nutnosti dodržovat chovatelský a zápisní řád. Odpověď zajistí pan Hodan.

Zdůraznit ve zpravodaji č. 3/05 termín konání bonitace v Přešticích (neděle). Zajistí redakční rada.

Na KCHND došla žádost pí Mariky Cibulkové o povolení experimentálního krytí skrvnité feny BUTTERFLY Claudia Bohemica s černým psem VENI VIDI VICI des Habits Rouges. Chovatelské kolegium toto krytí jednohlasně odsouhlasilo.

Zapsala - Čelakovská