Přítomni : pp. V. Adlt, J. Hodan, L. Langmajer, V. Krs, Jitka Krsová, MVDr. M. Štourač, M. Václavík
Omluvena : pí H. Kovalová

I. hodnocení bonitace

MVDr. M. Štourač – předseda 1. bonitační komise pracoval se členy pp. J. Hodanem a Jitkou Krsovou. Všichni předvedení jedinci byli zařazeni do chovu, vynikl především černý ORLANDO Jackův smích majitelky pí L. Vrbové.

Václav Krs spolu s pp. V. Altem, L. Kvasničkou a hospitantem MUDr. J. Čelakovským, posoudili 11 dog, jedna bonitace na rok odložena (žlutá fena SUZI Dog-Lome). Zaujali – skvrnití DUCATI a DIESEL Claudia Bohemica, UCELA des Terres de la Rairie (skvrnitá), dále černá COUNTRY CAL Říčanská hvězda a žlutý RANDOLPH Norach.

Pan Hodan připomíná správné vedení bonitačních karet. Stále nejsou všechny kolonky správně vyplněny.

Odložena bonitace žluté feny SUZI Dog-Lome. Chybí I1 vlevo nahoře. Bonitace na rok odložena.

Chovatelské kolegium navrhuje výboru klubu :
Řešit tyto otázky komplexně s tvorbou nového chovatelského a bonitačního řádu, neboť ČMKU má od 09. 12. 2004 schválenu změnu chovatelského řádu a náš klub musí řády, v případě potřeby, doplnit tak, aby byly v souladu s řády ČMKU.

II. kontrola zápisu z minulého jednání /Přeštice/

Pan Hodan – přišla odpověď německého klubu chovatelů ND, týkající se zápisu štěňat do plemenné knihy. Jedná se o ND, která se narodila rodičům z jiných barevných rázů. Odpověď zní takto :

V Německu dle chovatelského řádu se mohou v chovu skvrnitých ponechávat žlutá a modrá štěňata bez omezení a posuzovat je dle skutečného barevného rázu. Toto je zahrnuto v dodatku chovatelského řádu viz zpravodaj německého klubu č. 1/98 – strana 5, doplnění II, bod 6 a 7. Rodičům takto narozených štěňat se do PP uvádí pro kterou barvu mají příslušný faktor.

Přítomnými byla diskutována otázka nestandardně zbarvených štěňat u nás a jejich eventuální zápis. Platí schválený chovatelský řád KCHND.

III. čtečky

Nákup 3 ks proveden, paní Čelakovská předala celkem 4 ks poradcům chovu a to pp. V. Krsovi (budou používat spolu s pí Jitkou Krsovou), pp. Adltovi, Kovalové, Václavíkovi. MVDr. Štourač bude používat čtečku vlastní. Finanční doklady předány Jitce Krsové, aby zajistila potvrzení o předání. Poradci chovu budou mít vlastní čtečky při bonitacích, které jsou pořádány v jejich krajích. Nákup kufříkového psacího stroje – úkol o zjištění ceny pro pí Čelakovskou trvá.

IV. změny termínů bonitací

Zveřejněno ve zpravodaji 1/2005. 18. června Bystřice p.Hostýnem a 18. září – v neděli – Přeštice.

Zapsala – Čelakovská