Místo a čas konání

Schůze se koná v sobotu 12. března 2005 od 10.00 hodin v restauraci "U Šťávů" (Brno - Bystrc).

Program

  1. zahájení, volba komisí – mandátové, volební
  2. kandidátka do výboru a revizní komise KCHND - seznámení přítomných s kandidátkou výboru
  3. zprávy o činnosti za rok 2004
    • hodnocení předsedy klubu
    • zprávy jednotlivých poradců a ústředního poradce chovu
    • informace z kolegia rozhodčích
    • výcvikové akce
    • hospodaření za r. 2004
    • zpráva revizní komise
    • aktivita „Doga v nouzi“
    • příprava klubové výstavy ND 2005
  4. vyhodnocení vystavovatelské soutěže – předání pohárů vítězům
  5. vyhlášení nejstarší dogy v roce 2004 - předání poháru
  6. volby do výboru a revizní komise KCHND, zpráva volební komise KCHND, seznámení členské schůze se složením nového výboru a revizní komise
  7. diskuse a závěr

K účasti na jednání zve srdečně své členy výbor KCHND.