Přítomni : pp. Adlt, Hodan,Krs, Krsová, Kovalová, MVDr. Štourač,
Omluveni : pp. Václavík, Langmajer, jako člen bonitační komise p.Krinke

1. komise, ve složení předseda Vladimír Adlt a členové Václav Krs a Luboš Kvasnička, posoudila 8 dog a všechny zařadila do chovu. Líbili se tito jedinci : BRET z Bílého lomu, ARNEY Sylvadog, SIDNEY del Castello delle Roche. Předvedená zvířata byla mírně špatná v barvě. Komise se setkala s problémovým ukazováním zubů.

2. komise, předseda p.MVDr. Štourač a členové pí H.Kovalová aj.Krsová, hospitoval MUSDr. Čelakovský, posoudila 7 dog, zařadila všechny do chovu.Předvedl se hezký černý pes HITCHCOCK Jižní pláň Ivety Herinkové, ostatní zvířata v dobrém průměru.Pan Krs připomíná černého MURPHY Brána severu.

Posuzovalo se dle nové bonitační karty. Připomínky – nejsou uvedeny rodiče. Při přejímce je nutné je doplňovat.

Zápis z minulého jednání odsouhlasen.

Návrhy pro jednání výboru
- zakoupení čtečky pro čipování
- pro kupírované jedince projednat možnost neveřejné bonitace

zapsala Čelakovská