Přítomni : pp. Ladislav Langmajer, Josef Hodan, Ing. Lenka Nitschová, Dana Tůmová, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská,
Dále přítomen D. Špinar – www.stránky klubu
Omluveni : pp. Václav Přibil, Jitka Krsová

I. klubová výstava 2004

Klubová výstava r. 2004 – uskuteční se v rekreačním středisku Želivka, předběžně jsou prostory zajištěny pí Tůmovou, smlouvu k podpisu odešle Čelakovská.

Na příští jednání výboru bude přizván pan Hofírek, který přislíbil vykonávat funkci ředitele výstavy. Na jednání 13.03. do Mladé Boleslavi jej pozve Čelakovská. Zde bude jmenován výstavní výbor a dopracovány propozice. Paní Tůmová přislíbila ve výstavním výboru spolupráci.

Katalog a přihlášky: Čelakovská.

Rozhodčí pro KV dle barevných rázů:
hlavní rozhodčí : Miroslav Václavík
barva žlutá Petr Němec
žíhaná Josef Hodan
černá Václav Krs
skvrnitá Tibor Havelka /SK/
modrý MVDr. Milan Štourač, CSc.

Příprava KV v roce 2005 – zajištěn areál ve Zbraslavi, písemně objedná Čelakovská. Termín – 27. srpna 2005.

II. vyhodnocení šampionů

Provedeno na členské schůzi za sponzorské pomoci fy Abrus a p. Smejkala, část pohárů hradil ze svého rozpočtu klub.

Ve zpravodaji 01/2004 bude zveřejněna výzva – sponzorování Českých Junioršampionů za rok 2004 ve výši cca Kč 10.000,-. Pokud by se sponzor nenašel, bude pravděpodobně odstoupeno od předávání pohárů majitelům ND, kteří získali titul Junioršampion ČR.

III. rozpočet na rok 2004

Od ČMKU jsme obdrželi 4 000,- Kč na činnost. Rok 2003 bude uzavřen pravděpodobně nepatrným ziskem. Rozpočet na rok 2004 nepočítá s mimořádnými akcemi, takže bude vycházet ze skutečnosti roku 2003.

Z klubové výstavy zbylo několik pohárů – budou využity pro nejstarší dogu, pro vítěze výcvikových akcí apod. Tyto poháry jsou uloženy u předsedy pana Hodana.

Propagační materiál – přesné vyčíslení zbývající hodnoty předala paní Tůmová. Současná cena tohoto propagačního materiálu, uloženého u pí Tůmové, je Kč 17 942,- a bude se i nadále prodávat na akcích klubu. Jeho fotografie je nutné otisknout ve zpravodajích klubu. Finanční vyrovnání mezi klubem a pí Tůmovou zatím neřešeno, po dohodě obou stran bude projednáno a dle potřeby realizováno po klubové výstavě v r. 2004.

IV. různé

  • Plemenná kniha – připravuje předseda J. Hodan spolu s paní Bečkovou.
  • Poplatky za jmenování českých šampionů – bude odeslán dopis na ČMKU. Vybírání poplatků ve výši Kč 250,- + skutečná režie za udělení titulu nepřispívá k dobré náladě mezi členstvem. ČMKU by měla tuto otázku zvážit. Dopis připraví a zašle Čelakovská.
  • Projednána úroveň zpravodajů klubu. Řešeno bude za přítomnosti celé redakční rady na příštím jednání výboru. Účast zajistí Čelakovská.

Zapsala - Čelakovská