Přítomni : pp. Lad. Langmajer, Vladimír Adlt, Josef Hodan, Václav Krs, Helena Kovalová, Miroslav Václavík
Omluveni : pp. MVDr. Milan Štourač, Jitka Krsová

l. klubová výstava a bonitace - rozhodčí

Chovatelské kolegium předkládá k projednání výboru klubu návrh rozhodčích pro KV na r. 2004.

Bonitační komise budou v roce 2004 pracovat v tomto složení :
13.03. Mladá Boleslav
l. komise: předseda Vladimír Adlt, členové pp. L. Kvasnička a V. Krs
II. komise: předseda MVDr. M. Štourač, členové pp. M. Krinke a H. Kovalová
05.06. Bystřice p. Host.
I. komise: předseda Václav Krs, členové pp. J. Hodan a P. Němec
II. komise: předseda Miroslav Václavík, členové pp. L. Langmajer a Jitka Krsová
18.09. Přeštice
I. komise: předseda Josef Hodan, členové pp. MVDr. Štourač a L. Langmajer
II. komise: předseda Petr Němec, členové pp. Jiřina Krsová a H. Kovalová
06.11. Mladá Boleslav
I. komise: předseda Jiřina Krsová, členové pp. M. Václavík a V. Adlt
II. komise: předseda Milan Krinke, členové pp. L. Kvasnička a Jitka Krsová

II. bonitace

Dle nové bonitační karty budou komise pracovat od první bonitace (Mladá Boleslav 13.03.) v roce 2004. Při doplňování údajů o výšce pozor, nezapomínat : 0 = nestandardní výška, 1 = standardní.

Rubrika dysplazie – nutno doplňovat do bonitační karty, doklady o DKK by měl majitel předložit u příjmu.

Při bonitacích nesmí rozhodčí přepisovat v bonitační kartě špatně uvedené hodnoty. V případě chybného zápisu je nutné napsat novou kartu.

Nové bonitační karty – byly otištěny ve zpravodaji a používat se budou od roku 2004. Na stejných propisovacích tiskopisech (1+2) nutno zajistit tisk v počtu 500 ks. Zajistí pp. Němec a Čelakovská.

III. zápisy štěňat

Zápis štěňat – poradci chovu musí zapsat štěňata jen na osobu, která je majitelem chovatelské stanice.

Nutné uvádět popis uhynulých a nestandardních štěňat, tzn. barvu a pohlaví.

IV. různé

p. Adlt – nutno natisknout tiskopis o zápisech štěňat – zajistí Čelakovská a předá všem poradcům chovu.

Uznání chovnosti dovezených německých dog - Dovezený jedinec, který již má chovnost dle bonitačního řádu Eu.DDC může být u nás použit k chovu. Pokud tomu tak není, musí být bonitován u nás.

Zapsala – Čelakovská