Program

 • Zahájení (v 10 hodin)
 • Zprávy o činnosti klkubu za rok 2003
  • hodnocení předsedy
  • zprávy jednotlivých poradců a ústředního poradce chovu
  • informace z kolegia rozhodčích
  • výcvikové akce
  • zpráva o hospodaření za rok 2003 a návrh rozpočtu na rok 2004
  • zpráva revizní komise
  • informace o Doze v nouzi
  • informace o přípravě Klubové výstavy v roce 2004
  • vyhodnocení vystavovatelské soutěže za rok 2004
 • Vyhlášení nejstarší dogy v roce 2003
 • Diskuze a závěr