Přítomni: pp. Hodan, Langmajer, Krsová, Tůmová, Přibil, Václavík, Čelakovská
Omluvena: ing. Nitschová

I. Kontrola zápisu z minulého jednání
Klubová výstava hlavní rozhodčí a předseda klubu p. Hodan
- Výstava byla velmi dobře připravená, bohužel došlo k nesportovnímu chování za kruhem. Poděkování patří pí Tůmové za zajištění sponzorů a celou organizaci.
- Hodnocení výstavy bylo vypracováno ve třech verzích a zasláno na ČMKU, do časopisu Pes přítel člověka a do zpravodaje klubu.
- Již nyní je třeba se zabývat přípravou KV v roce 2004.
- Ceny je nutné převzít na závěrečném defilé. Dodatečně nebudou nikomu předávány. Zbylé poháry (jsou u p. Hodana) budou použity na výcvikové akce, při vyhlašování šampionů. Jeden pohár bude věnován na letošní Slovenské klubové výstavě (pořadatelům předá pí Krsová).
- Místo pro konání KV v roce 2004 po diskuzi (pí Tůmová seznamuje výbor s možností využití Golfu Poděbrady, pan Plesar nabízí Bystřici pod Hostýnem areál, v němž probíhá dnešní bonitace, využít lze i areálu ve Zbraslavi)
- Pro rok 2004 se výbor usnesl, že zatím zajistí rekreační středisko Želivka. Na den 27. a 28. Srpna jej předběžně zajistí pí Tůmová.
- Pí Tůmová poděkovala výstavnímu výboru a všem ostatním členům i nečlenům klubu, kteří při realizaci výstavy pomáhali.
- Pí Čelakovská informuje stručně o ekonomickém výsledku výstavy s tím, že celkové vyúčtování není provedeno, neboť není zatím klubem podchycen reklamní materiál.
- K 16.09. bylo na výstavu od sponzorů a vystavovatelů vybráno 130.340,- Kč a vydáno (poháry, areál, cestovné, dokoupení stanů, vybavení kruhů, propozice, katalogy) Kč 125.373,50.
Problematika rozhodování na výstavách
p. Václavík přesunuto na školení rozhodčích prosinec 2003, kam budou všichni specialisté pozváni.
Webové stránky KCHND
Po bohaté diskuzi (v některých případech dochází místo k propagaci k poškozování plemene, u oficiálních výsledků výstav by neměl být komentář apod …) došel výbor jednohlasně k názoru, aby do příštího jednání (tj. 15.11.03 v Ml. Boleslavi) byl pan Špinar požádán o pozastavení všech volně přístupných oblastí našich www. stránek. Dopis zajistí pp. Hodan a Čelakovská. Na bonitaci do Mladé Boleslavi bude přizván p. Špinar a výbor s ním dojedná další podobu našeho webu.
Doga v nouzi
Pan arch. Plesar jednal s advokátní poradnou v případu ALBERT možnost podání trestního oznámení. Vyjímáme ze stanoviska doporučeno klubu sledovat chování a způsob chovu ze strany chovatelů, ale zahájení trestního stíhání by nebylo na místě s ohledem na důkazní nouzi. Revizní komise proto doporučuje v nejbližších minimálně 5ti letech neumožnit manželům Zemanovým, chovatelská stanice Bazar malý rohozec, členství v KCHND, eventuálně zvážit další zveřejnění celého případu v tisku.
Ostatní body zápisu splněny.

II. Zahraniční posuzovatelé na našich výstavách
- Do Mladé Boleslavi rok 2004 pozván p. Nauer (účast přislíbil).
- Na KV v roce 2004 pozván p. Havelka (s účastí počítá).
- Na KV v roce 2005 panu Hodanovi ústně přislíbil účast pan Martin z Francie s tím, že přijede ještě s jedním francouzským rozhodčím (volba osoby ponechána na p. Martinovi).
- Únorové Brno 2004 bude posuzovat p Korosz (Maď.).
- Seznam rozhodčích Eu DDC bude zveřejněn ve zpravodaji 4/03.

III. Informace z jednání EuDDC v Polsku a z výstavy EuDDC
Jednání v Lodži se za klub zúčastnili pp. Hodan a Čelakovská. Pro jednání delegátů byly naším klubem předloženy tyto náměty:
- zápisy z jednání zasílat nejpozději do 2 měsíců vyplývá ze statutu a není dodržováno
- pozvání k jednání nejdéle 6 týdnů před konáním akce opět vyplývá ze statutu a není dodržováno
- výměna zpravodajů každý klub nahlásil 2 adresy, kam by měly být periodika rozesílána
Několik námětů, které vzešly jak z našeho klubu, tak z jiných zemí, byly pro nedostatek času odloženy na příští jednání. Podrobnější zpráva o schůzi (s obsahem byla výborová schůze seznámena) bude zveřejněna ve zpravodaji 3/03.
Převážná část vyměřeného času byla věnována otázce možnosti zařazení do chovu a účasti na výstavách „šedých tygrů“, předložen návrh (zatím neprojednáván) na sledování povah ND, odložena i příprava setkání rozhodčích (plánováno na únor 2002 a nekonalo se pro většinu zemí náklady příliš vysoké), zamítnuto doporučení, aby členy EuDDC mohly být i dva kluby z jedné země atd.
Výsledky výstavy budou taktéž prezentovány ve zpravodaji, lze konstatovat, že předvedená zvířata z našeho chovu a našich majitelů se umístila na velmi pěkných předních místech, vesměs se známkami „výborný“.

Zapsala – Božena Čelakovská