Přítomni: pp. Vladimír Adlt, Josef Hodan, Helena Kovalová, Václav Krs, Jitka Krsová, Ladislav Langmajer, Miroslav Václavík
Omluven: MVDr. Štourač

I. Hodnocení bonitace
Komise č. 1 ve složení: předseda J. Hodan, členové pp. Adlt a Němec (hospitace MUDr. Čelakovský) – posouzeno 13 dog, všichni zařazeni do chovu, nad průměr:
- černá fena VININA od Bibiky
- žlutý pes APOLLO od Piastovské věže
- černá fena YASSMINE Regia Uttis
Komise č. 2 ve složení: předseda V. Krs, členové pp. Václavík a Langmajer – posouzeno 23 jedinců, jedna majitelka se svojí dogou odešla všichni by měli dodržovat bonitační řád !
Zaujali tito jedinci:
WAN RING od Bibiky
UNIVERS Bohemia Abrus
BRIGITE Bysřická de Oran

Celkově lze říci, že se této bonitace zúčastnila zvířata v lepším průměru.

Zapsala Čelakovská