Díky těmto informacím pak bude Klub schopen zjistit následující informace:

  • Jaký je průměrný věk německých dog v ČR
  • Jak se průměrný věk pohybuje s časem
  • Jaké krevní linie vykazují vyšší a jaké nižší průměrný věk
  • Jaké jsou nečastější příčiny úmrtí

Je evidentní, že má-li být statistika věrohodná, musí být prováděna kontinuálně a dlouhodobě. KCHND proto apeluje na všechny členy, aby tyto údaje poslali o všech svých německých dogách, které měli v držení, a průběžně posílali tyto informace vždy i v budoucnosti, když k tomu nastane důvod.

Jaké informace je tedy o již zesnulých německých dogách potřeba zaslat?

  • jméno psa či feny
  • datum narození
  • datum úmrtí
  • příčina úmrtí (je-li známá)

Sbíráním a evidencí zaslaných údajů byl členskou schůzí pověřen MVDr. Milan Štourač, který bude tyto informace evidovat a výsledky statistik zveřejňovat v rámci svých hlášení poradce chovu v klubovém zpravodaji a internetových stránkách klubu.

Informace zasílejte elektronickou poštou na e-mail hlaseni@nemecka-doga.cz nebo bonoda@volny.cz. Klasickou poštou pak na adresu:

MVDr. Milan Štourač
Stará Bonoda 14
664 31 Česká u Brna

Věřím, že všichni chovatelé a majitelé německých dog, kteří jsou sdružení v KCHND, tyto údaje poskytnou a že nám všem budou sloužit v naší chovatelské činnosti.