Zápis ze schůze

Přítomno: 64 členů a 18 hostů.

1. Zahájení a volba mandátové komise.

 • Vedením schůze pověřen p.Plesar.Mandátová komise ve složení předseda p.Přibil,členové pí.Végová ,p.Pácl.
 • Z pléna vychází žádost o rozšíření programu o evidenci dat úmrtí u ND.
 • Po zahájení proběhla přednáška MVDr. Beránka.

2. Hodnocení činnosti KCHND p.Hodanem.

 • Plánované akce proběhly nebo jsou naplánovány
 • Plán akcí na příští rok je připraven.
 • Bylo zjištěno datum založení KCHND. 30.6.1929 v Praze.
 • Z jednání EuDDC vyplynul plán výstav EuDDC v souvislosti s výročím klubu bude výstava EuDDC v roce 2009 v ČR.

3. Hodnocení výcvikové činnosti.

 • Plánované akce se uskutečnily včetně zkoušek.
 • Plán práce na příští rok připraven.

4. Hodnocení klubové výstavy pí.Tůmová.

 • Akce se zúčastnilo 248 dog z toho 70 ze zahraničí.Vše proběhlo bez problémů nebyl podán žádný protest. Ředitelka výstavy děkuje všem co se na přípravě podíleli a zároveň děkuje všem sponzorům.

5.Informace o rozpočtu 2003 a návrh rozpočtu na rok 2004.

 • Pí.Čelakovská zhodnotila rozpočtové akce minulého roku a přednesla návrh rozpočtu na 2004 jako vyrovnaný.

6. Vystavovatelská soutěž.

 • Zatím přihlášeno 31 dog z toho 12 psů a 19 fen.Možnost přihlásit se do konce roku.

7. Předávání pohárů šampionům a interšampionům.

 • Poháry předal předseda klubu p.Hodan a pí. Daňhová.

8. Návrh na evidenci dat úmrtí u ND.

 • Po hlasování návrh přijat většinou hlasů.Pouze 6 členů se zdrželo. Poskytování dat sice není povinné ale je v zájmu všech členů informace poskytnout ke zjištění průměrné životnosti ND. Informace se zasílají MVDr.Štouračovi,forma bude otisknuta ve zpravodaji.

9. Diskuse.

 • Na dotaz pí.Vaňkové ohledně problémů uváděním informací na internetu odpovídá p Špinar že pravidla byla dána na výborové schůzi a akceptována všemi.
 • Ohledně příruček k chovu ND odpověděl pí.Měřínské p.Štourač.
 • Diskuse o neopakování spojení v případě zapsání šedých tygrů se zúčastnila pí.Herinková,p.Hodan,p.Špinar.
 • P.Štourač navrhuje zaslat blahopřání Rakouskému klubu ke stému výročí založení.
 • Dále se diskutovalo zda DKK provádět či ne.

Usnesení

Členská schůze bere na vědomí:

 • zhodnocení činnosti předsedou klubu.
 • zhodnocení výcvikové činnosti
 • hodnocení klubové výstavy
 • informaci o rozpočtu 2003 a návrh plánu rozpočtu na rok 2004

schvaluje:

 • zjišťování a evidenci věku popřípadě důvodu úmrtí u ND
 • zaslání blahopřejného dopisu Rakouskému klubu.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy.