Program

  • zahájení
  • přehled o činnosti klubu
  • zhodnocení klubové výstavy
  • příprava plánu a rozpočtu na rok 2004
  • vystavovatelská soutěž – informace
  • předání pohárů šampionům a interšampionům
  • diskuse a závěr

Do programu bude zařazena přednáška MVDr. Jana BERÁNKA z veterinární kliniky JAGGY v Brně. Prosíme, aby zájemci svoje problémy, návrhy či dotazy posílali e-mailem na adresu beranek@jaggy.cz (bez nároku na odpověď). Pokud nemáte možnost elektronické pošty, můžete své náměty telefonovat na některé z telefonních čísel MVDr. Milana ŠTOURAČE, CSc.

Jak na členskou schůzi do Kuřimi dojedete

Kuřimí se projíždí z Brna směr Tišnov, po hlavní silnici minout odbočku na Svitavy, po levé straně restaurace s parkovištěm. Směrem od Svitav projet Kuřimí, na křižovatce za Komerční bankou vpravo směr Tišnov cca 50m. Z dálnice od Prahy přes Tišnov směr Brno, v Kuřimi pod kopcem po pravé straně naproti Stapropu restaurace "U MERTŮ". Pro zájemce možnost ubytování před nebo po schůzi na tel. č. 541 230 115.

UPOZORNĚNÍ

Na listopadové členské schůzi budou vyhlášeni Šampioni a Interšampioni FCI Žádáme majitele německých dog, kterým byl v tomto roce přiznán titul Interšampiona, Šampiona, nebo Junioršampiona, aby zaslali fotokopii diplomu do 10. listopadu 2003 na adresu : Milan KRINKE, Pode Dvory 33, 323 00 Plzeň