CENÍK   KCHND

Členské příspěvky

Stávající členové do 31. 03.                Kč  550,-

Stávající členové od 01. 04.                Kč  600,-

Noví členové včetně zápisného            Kč  600,-

Sleva pro členy starší 65ti let              Kč – 100,- z členského příspěvku

 

BONITACE

Poplatek za bonitaci                           Kč 1 500,-

Pro členy klubu sleva na                     Kč  500,-

Posudečné předsedům komise             Kč  250,-

 

ZÁPISY ŠTĚŇAT

Cestovné pro poradce chovu dle platných předpisů

 

Za každé zapsané štěně                    Kč 600,-

Pro členy klubu sleva na                     Kč  200,-

Poplatek poradce chovu pro klub          Kč  100,- /za každý  zapsaný vrh/

 

Inzerce ve zpravodaji KCHND

Pro soukromníky a firmy ceny smluvní.

Pro členy:

Černo-bílá – 1 strana                          Kč  300,-         

Barevná 3. strana  obálky                    Kč 1 000,-

Barevná 4. strana obálky                     Kč 1 500,-


 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

1. a 2. klubová výstava a Speciální výstava ND – mem. V. Krse 

cena stanovena propozicemi

 

VÝCVIKOVÉ AKCE

Závody, soustředění, tábory a Bendův memoriá

cena stanovena propozicemi

 

PŘÍRUČKA KCHND

1 výtisk                                               Kč   60,-

Připočítáno eventuálně poštovné a balné.

 

CESTOVNÉ – VÝBOR A KOLEGIA

Zvané akce – bonitace,

výstavy pořádané klubem,

jednání výboru a kolegií                      Kč 6,- / km

 

Výše poplatků stanovených za služby prováděné plemennou knihou č.1

 

Název

cena

Vystavení PP

export

150,-

+ 363,-

Příloha PP

50,-

Přeregistrace do chovných jedinců

150,-

Zápis importovaného jedince

200,-

Registrace zahraničního psa v případě krytí

200,-

Vystavení duplikátu PP

363,-

Kniha krytí, odchovů

10,-

Chovatelská stanice nová

1 815,-

Ch.s. oprava, převod změna

121,-

Ch.s. ověření registrované + certifikát

605,-

Ch.s. duplikát certifikátu

363,-

Champion ČR junior

150,-

Champion ČR

150,-

Champion ČR veterán

Zdarma

Zápis do PP dle výstavního řádu ČMKU     

Expediční poplatky

121,-

100,-Pokud klub nestanoví jinak, ceny pro nečleny jsou dvojnásobné.

Ceny jsou uvedeny bez finančního podílu pro klub