Nově zvolený výbor se krátce sešel ke jmenování zvolených členů do příslušných funkcí.

Volba předsedy klubu – 2 kandidáti a to pp. Petr Němec a Miroslav Václavík.
Tajným hlasováním v poměru 4:3 byl do funkce předsedy KCHND zvolen pan Petr Němec.
Další funkce obsazeny takto:
místopředseda KCHND a předseda kolegia rozhodčích: Miroslav Václavík
ekonom a jednatel: Božena Čelakovská
předseda chovatelského kolegia: Josef Hodan
sponzorství klubu a KV: Dana Tůmová
výstavní referent: Milan Krinke
hospodář a akce „Doga v nouzi“: Jitka Krsová

Revizní komise:
předseda arch. Zbyněk Plesar
členové: ing. J. Uhlíř, mgr. H. Jandová

Náhradníci do výboru KCHND:
ing. Lenka Nitschová, Václav Přibil, Martina Kučerová, Petr Strbačka
Náhradník do revizní komise KCHND:
Pavel Pácl

Výbor se sejde na své první pracovní jednání po speciální výstavě v Mladé Boleslavi.

Zapsala – Božena Čelakovská