Přítomno dle prezenční listiny: členů klubu 51, hostů 8

1. Zahájení a volba komisí
Zahájení provedl předseda klubu p. Petr Němec a přivítal všechny přítomné.
Volba komisí
– mandátová: předsedkyně ing. Lenka Nitschová, členové pí Herinková, p. Koval.
- volební: předsedkyně pí Eva Véghová, členové pp. MVDr. Arnald Treu, Vladimír Adlt

2. Doplnění kandidátky
Po prvním hlasování odsouhlasen 9ti členný výbor.
Návrhy z pléna na doplnění výboru KCHND – pp. MVDr. Štourač, Vladimír Adlt, pí Iveta Herinková – všichni odmítají z důvodů pro ně ne zcela odpovídajícího stávajícího složení Kandidátka byla doplněna až po přestávce , a to o tyto členy KCHND: pí Martina Kučerová, p. Václav Přibil.

3. Zprávy
Zpráva o činnosti klubu předsedy p. Němce
Hodnocení činnosti komise rozhodčích - p. Václavík
Informace jednotlivých poradců – pp. V. Krs, M. Václavík, M. Štourač, V. Adlt, pí j. Šípková a pí H. Kovalová
Zpráva hlavního poradce chovu – p. J. Hodan
Přehled o výcvikových akcích – pí L. Nitschová
Rozbor hospodaření za rok 2001 a návrh rozpočtu na r. 2002 – pí B. Čelakovská
Zpráva revizní komise – p. Z Plesar
Seznámení s činností v akci „Doga v nouzi“ – pí J. Krsová
- zveřejněno v plném znění

4. Vyhodnocení vystavovatelské soutěže
Výsledky zveřejněny – vyhlášení výsledků pí M. Cardová.
Předány poháry 2 fenám a 1 psu:
RAYEN BOHEMIA ABRUS – černá fena, maj. Dana Tůmová
BODY BIVAL VIA – modrá fena, maj. Marian Grull
QUANTO BOHEMIA ABRUS – černý pes, maj. Dana Tůmová

5. Vyhlášení nejstarší dogy r. 2001
Přítomna 11 letá černá fenka SALLY Z CIANKY, nar. 30.3.1991 (o. Carmello z Kolomazné pece, m. Dolce Vita von Haus Tiefenbach), chovatel Václav Krs, majitel Václav a Jiřina Krsovi.
Přehled o zúčastněných v soutěži:
BRITTA BOROJO, nar. 23.3.1992 (o. Oktavian v.d. Aschenburg, m. Ala Borojo), chovatel Boris Kopeliovič, majitel Cecília Šimková
BERIN SAGAN, nar. 5.6.1992 (o. Alko Uttis, m. Norma z Cianky), chovatel Gabriela Sedláková, majitel Alena Tichá
BRONIE Z KRAJE MĚSTA, nar. 27.3.1993 (o. Chosé Bonoda, m. Arna od Světských), chovatel PhDr. I. Šolcová, majitel Jana Bílková
CECIL UTTIS, nar. 8.2.1991 (o. Frey v.d. Ofnethohle, m. Aigi Uttis), chovatel a majitel Iveta Herinková

6. Volby
V souladu s původním hlasováním volen 9ti členný výbor.
Stejný počet hlasů měli 2 bnáhradníci. Při hlasování o jejich pořadí se vyjadřuje volební komise v tom smyslu, že hlasování nebylo zcela korektní a členská schůze odhlasovává nové volby.
Výsledky: výbor KCHND bude mít 7 členů.
Probíhající volby: výsledky i s počtem hlasů zveřejněny níže.

7. Diskuse
Průkazy původu - bude vydávat plemenná kniha ČMKU č. 1.
Ceny budou zveřejněny. Jsou uvedeny bez finanční účasti klubu.
ČMKU by neměl poskytnuté služby (PP, přeregistrace, exportní PP, registrace prvního krytí v zahraničí atd…) zasílat jen na dobírku, ale i s fakturou.
K problému diskutovali pp. Krs, MVDr. Štourač, Václavík, Tesárek, Hodan, Krinke, Záboj, Valtová, Němec, Plesar a další.
Spolupráce s ČMKU - úřední den je úterý- možnost rozšíření. Měli bychom o činnosti ČMKU více vědět – všechny dostupné informace jsou zveřejňovány ve zpravodaji. Diskutovali pp. Tesárek, MVDr. Štourač, Václavík, Čelakovská, Němec, Krinke
Zkouška povahy na bonitaci. Po diskuzi – zkouška povahy se bude provádět na bonitaci v Brně a Přešticích pouze zkusmo, bez dopadu na výsledky v bonitační kartě. Diskutovali pp. Herinková, MVDr. Štourač, Hodan, Václavík, Němec, ing. arch. Plesar, Řechtáčková.
Mimořádná bonitace - do usnesení dát jako úkol pro výbor klubu.
www. stránky - bude připravovat p. Strbačka. Dosavadní stránky se ihned zruší. Nová adresa bude zveřejněna ve zpravodaji.
Přednášky - MVDr. Štourač navrhuje vrátit se k dobré tradici odborných přednášek v rámci členských schůzí.

8. Nové složení výboru KCHND
Nově zvolený výbor oznamuje přítomným členům rozdělení funkcí (viz. zápis z jednání výboru).

Zapsala B. Čelakovská

Výsledky voleb - členská schůze Mladá Boleslav 23.3.2002:
Volební komise pracovala ve složení:
Předsedkyně Eva Véghová, členové Vladimír Adlt, MVDr. Arnald Treu
Hlasovalo 50 přítomných členů KCHND, 5 hlasovacích lístků bylo neplatných. Platných volebních lístků 45.

Pořadí kandidátů do výboru KCHND ve volbách podle přidělených platných hlasů:
1. Čelakovská Božena - 44 hlasů
2. Tůmová Dana – 41 hlasů
3. Krinke Milan – 37 hlasů
4. Hodan Josef – 35 hlasů
5. Václavík Miroslav – 34 hlasů
6. Krsová Jitka – 33 hlasů
7. Němec Petr – 26 hlasů
Náhradníci do výboru KCHND:
Nitschová Lenka, ing – 20 hlasů
Přibil Václav – 12 hlasů
Kučerová Martina – 11 hlasů
Strbačka Petr – 9 hlasů

Pořadí kandidátů do revizní komise ve volbách podle přidělených platných hlasů:
1. Plesar Zbyněk, arch. – 43 hlasů
2. Uhlíř Jan, ing. – 38 hlasů
3. Jandová Hana, mgr. – 32 hlasů
Náhradník do revizní komise KCHND:
Pácl Pavel – 14 hlasů