Místo konání:

Josefov u Hodonína

Program:

8:00 prezentace
8:30 losování
9:00 zahájení závodu

Kategorie:

1. ZZO
2. ZM
3. ZVV 1
4. ZVV 2

Každý pes smí startovat pouze v jedné kategorii.

Vítězem Bendova memoriálu 2003 se stane vítěz nejvyšší obsazené kategorie, který splní bodový limit pro zapsání zkoušky.

Vítěz každé kategorie obdrží pohár, první tři umístění v každé kategorii obdrží diplomy.

Startovné:

členové KCHND 200,- Kč za každého psa
nečlenové 400,- Kč za každého psa

Startovné bude vybráno na místě při prezentaci.

Uzávěrka přihlášek:

14.9.2003. Přihláška viz níže.

Doklady pro účast na závodě:

Průkaz původu, očkovací průkaz.

Veterinární podmínky:

- potvrzení o očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze a infekčnímu zánětu jater, staré nejméně 1měsíc a nejvýše 1 rok
- ze závodu se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí
- háravé feny musejí být v průběhu závodu umístěny odděleně, na všechny disciplíny budou nastupovat jako poslední

Všeobecná ustanovení:

Závodu se mohou zúčastnit pouze německé dogy s průkazem původu.
Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody vzniklé úhynem či ztrátou psa.
Psovod je plně zodpovědný za škody způsobené jeho psem.
Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.
Psovod je povinen řídit se pokyny pořadatele a nastoupit včas na jednotlivé disciplíny.
Volné pobíhání psů je zakázáno.
Hrubé zacházení se psem bude potrestáno diskvalifikací.

Protesty:

Protest lze podat pouze písemně v průběhu závodu po složení jistiny ve výši 500,- Kč, a to jen z formálních důvodů porušení zkušebního řádu nebo propozic. Nebude-li protest uznán, propadá jistina ve prospěch pořadatele závodu.

Čitelně vyplněné přihlášky (stáhněte si, formát DOC, 25kB) posílejte nejpozději do 14.9.2003 na adresu:

Josef Kudrna
Josefov 46
696 21 Josefov
tel.: 604 940 793

nebo faxem na číslo 241 44 20 25 nebo e-mailem na adresu lenka@inspekta.cz