Jedním z velkých rizik v čistokrevném chovu psů je výskyt dědičných chorob. Najdeme je v menší či větší míře u každého plemene, žádné není zcela prosté dědičných nemocí. V praxi je tento závažný problém velmi často podceňován. Je to dáno především neznalostí dědičných chorob, jejich projevů a rizik s tím spojených.

Pokud výskyt těchto chorob není skutečně důsledně sledován, vede to k jejich postupnému rozšíření v celé populaci a následně pak ke ztrátě zájmu o dané plemeno. Zodpovědnost pak vždy padá na hlavy funkcionářů, kteří chov řídí. Na vině je především jejich neznalost daného problému, pohodlnost, neochota učit se a zavádět nepopulární opatření a v mnoha případech i různé nečestné postranní zájmy.

Vedoucí funkcionáři některých chovatelských klubů jsou si vědomi závažnosti tohoto problému a zavedli nebo zavádějí potřebná opatření pro kontrolu zdraví. Dokonce i v řádech FCI je tato povinnost zakotvena.

Výbor Klubu chovatelů německých dog se však dosud problematikou kontroly zdraví nezačal zabývat a neprojevil ani snahu zmapovat situaci v populaci německých dog v ČR. Lze se proto obávat, že může dojít k nekontrolovatelnému zvýšení výskytu dědičných chorob a ke snížení průměrného věku dožití u německých dog. Navíc tento přístup vrhá špatné světlo na celé plemeno a už nyní odrazuje některé zájemce od koupě štěněte německé dogy.

Žádáme proto všechny členy Klubu chovatelů německých dog, kterým není zdraví dog lhostejné, aby nám pomohli na nejbližší členské schůzi KCHND prosadit následující usnesení:

Členská schůze ukládá Výboru KCHND podniknout následující kroky:

  1. Z vědecky ověřených pramenů zjistit, které dědičné choroby jsou v současnosti nejvíce rozšířeny v populaci německých dog; zprávu předložit na nejbližší členské schůzi; součástí zprávy musí být odkazy na zdroje informací, tak aby je bylo možné zpětně vysledovat
  2. předložit příští členské schůzi ke schválení návrh na zavedení povinnosti hlásit datum a příčinu úmrtí německých dog s průkazem původu. Tento návrh nejprve zveřejnit v nejbližším čísle Zpravodaje KCHND, aby mohl být na členské schůzi schválen.

Iniciátoři akce:
Lenka Nitschová, Milan Beneš, David Špinar, Marcela Müllerová, Šárka Janouchová

Bližší informace:
e-mail: nitschova@inspekta.cz, tel: +420 602 209 807

Co si myslíte o této akci? Jsou podobné kroky potřeba? Diskutujte v diskuzní skupině Zdraví.