Jádrem celého problému je ovšem fakt, že obě strany mísí pojmy s dojmy. Ani jedna strana nemůže doložit žádnou věrohodnou statistiku úmrtnosti německých dog, protože ta se v prostoru České republiky vůbec nezpracovává. A tak rozhodnout ve výše uvedeném sporu vlastně vůbec nelze.

Přesto však můžeme použít některé údaje, které by nám mohli v úvahách o průměrném věku pomoci. Ve Švýcarsku zpracovávali statistiku úmrtnosti a z naší databáze německých dog také lze něco vyčíst.

statistika průměrného věku německých dog

Švýcarská statistika

Podle sdělení pana Neugela ze švýcarského klubu chovatelů německých dog, které tlumočil na setkání delegátů Eu.DDC, probíhalo ve Švýcarsku šetření, ve kterém se zjistilo, že 42 % krycích psů umírá před pátým rokem a 94 % před osmým rokem. U fen je situace o trochu příznivější, před pátým rokem umírá 20 % fen a před osmým rokem 67 % fen.

Česká republika

statistika k lednu 2014

počet umrtí, která jsou evidována v současné době je 383 německých dog s průměrným věkem 6,36. Pokud by byla evidována všechna umrtí, byl by pravděpodobně průměrný věk ještě o něco vyšší. 

statistika k červenci 2007

počet umrtí, která jsou evidována v současné době je 315 německých dog s průměrným věkem 6,02. Pokud by byla evidována všechna umrtí, byl by pravděpodobně průměrný věk ještě o něco vyšší. 

statistika k červenci 2003 

Jak už jsem zmínil, neexistuje v Česku žádná statistika, ze které by šlo čerpat. A dle mého názoru je to velká škoda. V naší databázi německých dog ale máme cca 70 psů, u kterých máme uvedeno kromě data narození i datum úmrtí. Z těchto údajů jsme pak učinili jednoduchou statistiku. Průměrný věk je 5,68 let. Když si psy rozdělíme podle toho, v jakých letech se narodili, vychází nám zajímavé údaje.

Psi narození v 80. letech mají průměrný věk 8,36 let, psi narození v 90. letech mají průměrný věk 5,69 let. U psů, kteří se narodili po roce 2000 jsou údaje nereprezentativní, protože jsou zde uvedeni jen ti, kteří se dožili maximálně 3 let.

Je jasné, že naše statistika není příliš reprezentativní, protože statistický výběrový vzorek, který máme k dispozici, je příliš malý. Nicméně úplně bez významu také není. Dle mého názoru potvrzuje, že se průměrný věk německých dog snižuje. Je pak už jen na chovatelích a majitelích, co s tímto faktem udělají.

PROSBA: Víte o datech úmrtí některých německých dog? Pošlete nám je, doplníme je do databáze a zvýšíme tak tím výběrový vzorek. Děkujeme.