Ačkoliv po náročném výcvikovém týdnu již byli psi dost unavení, účast na zkouškách byla pěkná. Na páteční zkoušky nastoupilo pět dog na zkoušku ZZO (Zkouška základní ovladatelnosti psa).

Tato nová zkouška je v národním zkušebním řádu od tohoto roku a obsahuje: volno, přivolání, poslušnost na vodítku, polohy na vodítku, sedni, lehni, odložení za pochodu, dlouhé odložení a aport. Dále pak několik speciálních cviků, které mají prověřit socializaci psa. Zkoušku úspěšně zvládly tyto německé dogy:

pred rozhodcim
S rozhodčím.

Gemarty z Rotštýnských lesů
Martina Langová
Barbora Avkyt
Lenka Nitschová
Barco Bářin sen
Petra Valentová

V sobotu se pak na táboře konaly zkoušky podle zkušebního řádku Kynologické jednoty Brno. Německé dogy skládaly zkoušky ZOP (Základní ovladatelnost psa) a ZPU1 (Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1. stupně). Zkoušku ZOP se bohužel splnit nepodařilo, ale všechny čtyři dogy, které nastoupily ke zkoušce ZPU1, svůj úkol zvládly.

nastup pred zkouskami
Nástup před zkouškou

Zkouška ZPU1 začíná pachovými pracemi (vlastní stopa do "L", dva předměty) a následuji poslušnost (volno, přivolání, poslušnost a polohy bez vodítka, sedni, lehni, vstaň, aport, metrová překážka, skok šplhem, štěkání a dlouhé odložení). Následně pak podobné cviky ve skupině.

Zkoušku ZPU1 tedy úspěšně složily tyto dogy

Arthur Bohemia Quercus
Lucie Špinarová
Barco Bářin sen
Petra Valentová
Censur Axedius
Milan Beneš
Whitney Bonoda
Marie Vaňková

nastup pred zkouskami

Všem majitelům německých dog, kteří se účastnili zkoušek, děkujeme za propagaci našeho nejen krásného, ale i velmi šikovného plemene.