Zápis z jednání výboru klubu – 18. 06. 2017

Penzion PODMITROV u Brna

 

Přítomni:  Miroslav Václavík, Milan Krinke,  Božena Čelakovská

KV: přítomen ředitel Pavel Hofírek

Omluveny za výbor:  Jitka Krsová, Ing. Petra Landová

Za RK přítomny:  Renata Daňhová, Helena Kovalová

Za RK omluvena: MVDr. Dana Neumanová

 

I. kontrola zápisu

Přednáška na členské schůzi 2018 – Ing. Petra Landová – úkol trvá

Webové stránky –  

1.    jednání se zúčastnil spolu s Mgr. Livií Chmelovou pan Michal Sedláček z firmy Adbros s.r.o s nabídkou zpracování nových webových stránek pro klub. Podal stručnou informaci o možnostech, včetně předběžných financí a zodpověděl dotazy.

2.    Renata Daňhová a Ivan Smejka oslovili se žádostí o možné zpracování webových stránek našeho klubu  6 firem s tím, že 3 firmy byly odmítnuty z důvodu volby programu.  Zbývající 3 nabídky  se pohybují ve finančním rozmezí 90 až 150tisíc korun.

Výbor prodiskutoval náměty a ustanovil 4 člennou komisi ve složení

pp. Milan Krinke, Renata Daňhová, Ivan Smejkal a Livie Chmelová. Tato komise připraví postup pro tvorbu nových webových stránek.

V tomto smylu odpoví B. Čelakovská panu Sedláčkovi.

II. příprava klubové výstavy

Informace podal ředitel KV Pavel Hofírek.  Přípravy probíhají bez problémů.

Zatím není zajištěn jeden překladatel pro rozhodčího, posuzujícího v německém jazyce.

Propagace -  Milan Krinke ve spolupráci s paní Trávníčkovou opět připravil upoutávku tak, jako na loňskou KV. Ta bude zveřejňována na facebooku. Pan Krinke také zjistí požadavek paní Trávníčkové na odměnu za tuto práci pro klub.

Je třeba ještě doplnit na webové stránky možnosti ubytování (v areálu výstavy stany, karavany … a adresu na 4km vzdálený kemp). Zajistí Renata Daňhová.

Božena Čelakovská předá Jitce Krsové podklady pro účetnictví, týkající se KV:

III. návrh výstav pro rok 2018

Národní výstavy

Brno                                         14. 01. MVDr. Milan Štourač, CSc          

Ostrava                                    08. 04.  Martina Kučerová

Klatovy                                     01. 07.  Wolf (???)

Mladá  Boleslav                        15. 07.  Karel Klobása

Brno                                         23. 09.  Vladimír Adlt

Mezinárodní výstavy

DUO Brno                    03.02.  Matakowicz (???)

                                   04.02.  Vladimír Adlt

České Budějovice        22.04.  Luboš Kvasnička

Praha                           06.05.  MUDr. Jan Čelakovský

Litoměřice                   20.05.  Miroslav Václavík

Brno                            24.06.  Milan Krinke

Mladá Boleslav             26.08.  Andrzej Schutkiewicz

České Budějovice        07.10.  Miroslav Václavík

DUO Praha                   03.11.  Martina Kučerová

                                   04.11.  Luboš Kvasnička

 

II. klubová výstava České Budějovice MUDr. Jan Čelakovský

Speciální výstava – memoriál V. Krse Milan Krinke

 

IVI. různé

Žádost o experimentální krytí – výbor souhlasí s rozhodnutím chovatelského kolegia a schválil  spojení skvrnité feny PANAMERA claudia Bohemica s černým psem (ve 2. generaci modrá barva) RICARDO MODRÝ EFEKT, včetně nutnosti dodržení podmínek uvedených v zápise z chovatelského kolegia.

Milan Krinkepředkládá dva návrhy pro zlepšení účasti chovatelů a majitelů německých dog na  výstavách, pořádaných klubem:

-       od roku 2018 připravit soutěž pro vystavovatele  - o podmínky a název požádána Martina Cardová, která souhlasí a bude se tímto námětem zabývat. Upřednostněny budou bodově právě klubové akce.

-       chovnost německých dog podmínit účastí na alespoň jedné výstavě, pořádané klubem (Klubová výstava se zadáváním titulu KV, II. Klubová výstava nebo Speciální výstava ND-memorál V. Krse). 

Jednalo by se o účast ve třídách – mladých, mezitřídu, otevřenou a pracovní.

Výbor s návrhy souhlasí, podmíněné uznání chovnosti účastí na výstavách klubu bude předneseno na členské schůzi jako doplněk chovatelského řádu KCHND.

 

Zapsala - Čelakovská