Usnesení z členské schůze Klubu chovatelů německých dog, konané 18. března 2017

 

Členská schůze bere na vědomí

·                     Zprávu předsedy klubu p. Miroslava Václavíka o činnosti klubu a připravovaných akcích v roce 2017

·                     Zprávy od jednotlivých poradců chovu (pp. Vladimíra Adlta,  Miroslava Václavíka, Jitky  Krsové,

              Heleny Kovalové a Olgy Baštové (za omluvenou Ivetu Herinkovou)

·                     Zprávu hlavního poradce chovu p. Milana Krinkeho

·                     Zprávu o hospodaření klubu od ekonomky paní Jitky Krsové včetně „dogy v nouzi“

·                     Zprávu kontrolní,  komise od p. Dany Neumannové

·                     Zprávu z výcvikového kolegia od Ing. Petry Landové

Členská schůze bere na vědomí odstoupení z kandidatury pana MVDr. Milana Štourače.

Členská schůze souhlasí s návrhem výboru klubu o podmínkách  konání mimořádných bonitací.

 

Členská schůze schvaluje

·                     Rozpočet klubu na rok 2017 jak jej přednesla p. Jitka Krsová

·                     Nové složení výboru a kontrolní komise KCHND na nové 5ti leté období v tomto složení:

Výbor KCHND

                předseda KCHND                                                             Miroslav Václavík

                místopředseda a hlavní poradce chovu                       Milan Krinke

                ekonomka a hospodářka                                                 Jitka Krsová

                jednatelka                                                                           Božena Čelakovská

                výcvik                                                                                   Petra Landová

                Kontrolní komise

                předsedkyně                                                                      MVDr. Dana Neumanová

                členky                                                                                  Helena Kovalová a Renata Daňhová

 

Za návrhovou komisi   Olahová